מחירון הייעוץ הלימודי

פירוט מחירי שירותי הייעוץ הלימודי

מחירון

בתוקף החל מ  -   4.6.17

 ייעוץ לימודים

                                                                                                                            

סוג השירות

לסטודנטים, 
ולעובדי אוניברסיטת

תל-אביב

ובני משפחותיהם

חיילים משוחררים

לקהל הרחב

 ייעוץ מלא
 

(כולל 3 שיחות, מבחנים ושימוש בספריה)

750 ש"ח

950 ש"ח

1350 ש"ח

ייעוץ חד-פעמי 
 

(ללא מבחנים, כולל שימוש בספריה)

350 ש"ח

350 ש"ח

350 ש"ח

אי הגעה / ביטול פגישת ייעוץ (מלא או חד-פעמי) 48 שעות מראש 120 ש"ח 120 ש"ח 120 ש"ח

שיחת ייעוץ נוספת בתום הייעוץ

 

190 ש"ח

190 ש"ח

190 ש"ח

דוח סיכום ייעוץ

(למעונינים)

 

190 ש"ח

 190 ש"ח

190 ש"ח

ספרייה
 

(השימוש בספריה אינו כרוך בתשלום עבור
הנעזרים בשירותי הייעוץ)

 

ללא תשלום

75  ש"ח

75 ש"ח

 
 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive