חברה אזרחית, הון חברתי ודמוקרטיה

להלן הפרויקטים העוסקים בנושאים חברה אזרחית, הון חברתי ודמוקרטיה בסמסטר ב':

SAVE YOUR PARENTS

בונים ביחד מציאות نبني واقع معاً

חברותא

כנפי כסף

מעורבות אזרחית – איגוד היועצות למעמד האישה

מעורבות אזרחית - מועדון המסלול

מעורבות אזרחית - פרויקט "דרוש ניסיון"

קידום אורח חיים בריא – מרפאת הפליטים

שבט אחים

 

פרויקטים שנתיים:

המעבדה - סדנא ליזמות ציבורית ואזרחית

החממה ליזמות, מעורבות חברתית והתנדבות בחברה הערבית

חינוך לדמוקרטיה

מעורבות אזרחית - בעין ביקורתית

מעורבות אזרחית - "אנו- עושים שינוי"

מעורבות אזרחית - אקטיביזם ותהליכים דמוקרטיים בתחומי דת ומדינה

מעורבות אזרחית - הכוורת - ההאב החברתי של ישראל

מעורבות אזרחית - מועדון תרבות מרסל PRO: לאמניות ואמנים צעירים

מעורבות אזרחית - חינוך לחיים משותפים

מעורבות אזרחית - הובלת שינוי ושיפור בתחבורה הציבורית

מעורבות אזרחית - חוש"ן

מעורבות אזרחית - תא הצעירות של נשים עושות שלום

מעורבות אזרחית - הפורום לחשיבה אזורית

מעורבות אזרחית - ידיד לחינוך

הלובי של הציבור

קיום משותף: מזהות לאזרחות

התנועה לאיכות השלטון

פורטל השלום Peace Online

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive