חוק עידוד פעילות חברתית וקהילתית

אוניברסיטת תל אביב מקדמת תכניות לחיזוק החברה האזרחית והדמוקרטיה ופועלת להגברת המעורבות וההשפעה של סטודנטים וסגל על החברה בישראל.

לפי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית (תשע"ח), החל משנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)  סטודנט יהיה זכאי ל-2 ש"ס פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור אחת מן הפעילויות שלהלן:

 1. ביצוע שירות מילואים פעיל.
 2. פעילות חברתית וקהילתית.

הקרדיט של 2 ש"ס בגין מילואים או בגין פעילות חברתית, יינתן במקום קורס של 2 ש"ס מחובת "כלים שלובים".

תלמיד שאינו מחויב ב"כלים שלובים" – יקבל קרדיט על חשבון קורסי הבחירה של תכנית הלימודים בהיקף של 2 ש"ס בלבד.

האוניברסיטה תעשה מאמץ לאפשר זיכוי בש"ס לסטודנט/ית שהחל את לימודיו לתואר ראשון לפני שנת הלימודים תשע"ט.

ככלל, ההכרה בפעילות ניתנת לסטודנט/ית לתואר ראשון ללא תואר קודם, ובתנאי שלסטודנט/ית יש יתרה של 2 ש"ס במסגרת תכנית כלים שלובים, או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות (אם הוא אינו מחויב בכלים שלובים).

למען הסר ספק - תקופת מימוש הפעילות הינה גם במהלך תקופות המבחנים.

 

שירות מילואים פעיל

סטודנט/ית המבקש/ת לקבל הכרה של 2 ש"ס בגין שירות מילואים יפנה לשושי אלגזי, האחראית על הכרה בשירות מילואים בדקאנט הסטודנטים - 03-6408832, shoshial@tauex.tau.ac.il.

שירות מילואים יוכר כ-2 ש"ס אקדמיות בתנאי שלא הוכרה פעילות אחרת כ-2 ש"ס אקדמיות, ובמקרים הבאים בלבד:

 1. שירות מילואים פעיל במשך 14 ימים במהלך שנת לימודים (אוקטובר עד ספטמבר), מהם 5 ימי מילואים ברצף.
 2. 25 ימי מילואים לא רצופים במהלך שנת לימודים (אוקטובר עד ספטמבר).

 

פעילות חברתית וקהילתית

פעילות חברתית וקהילתית תיחשב כפעילות ללא כוונות רווח, שיש בה תרומה לקהילה או למען החברה וכוללת, בין השאר, יציאה אל מחוץ לכותלי הקמפוס.

סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב רשאי להגיש טופס בקשה לשם בדיקת זכאות – הן מבחינת יתרה אקדמית והן מבחינה מהותית של הפעילות המבוקשת.

הגשת הבקשה תיעשה לאחר סיכום מתווה פעילות בין הסטודנט לבין הארגון ותכיל תיאור מפורט של פעילות הסטודנט, כולל פרטי איש הקשר האחראי על פעילות הסטודנט בארגון.

 

הבקשות תבדקנה בשלוש פעימות לאורך השנה – טרם סמסטר א', ב' וקיץ.

 

שימו לב - לא ייבחנו פניות להכרה בשעות פעילות שהתקיימו לפני קבלת אישור מהיחידה למעורבות חברתית (רטרואקטיבית).

 

מועדי הגשת הבקשות לשנה"ל תש"ף:

פעימה  מועד אחרון להגשת הבקשה מועד אחרון לקבלת אישור
1 3/9/2019 3/11/2019
2 15/1/2020 15/3/2020
3 19/5/2020 19/7/2020

להרשמה עבור סטודנטים וסטודנטיות לחצו כאן.

 

הדרכים בהן ניתן לממש את הפעילות:

1.  הרחבת פעילות קיימת בהיקף של 30 שעות במסגרת תכניות המופעלות על ידי היחידה למעורבות חברתית

 1. מתחברים פלוס: תוספת של 30 שעות פעילות חברתית במסגרת קורס אקדמי של 'מתחברים פלוס', עבור 2 ש"ס של כלים שלובים או על חשבון קורס בחירה שאושר לטובת העניין.
  • מתייחס לקורסים המקנים עד 4 ש"ס לפני הרחבה.
  • מותנה בקבלה לקורס ועמידה בכל תנאי הקורס.
  •  מותנה בהסכמה בכתב של מנחה הקורס לגבי האפשרות להרחיב את שעות הפעילות.
  • מותנה ביתרת 2 ש"ס בכלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות.
 2. מתחברים: תוספת של 30 שעות פעילות בפרויקט של מלגות 'מתחברים', עבור 2 ש"ס של כלים שלובים או על חשבון קורס בחירה שאושר לטובת העניין.
  • מותנה בקבלה לפרויקט והשתתפות מלאה בו.
  • מותנה בהגשת בקשה על הרחבת הפעילות במקביל ליידוע המנחה בארגון.
  • מותנה ביתרת 2 ש"ס בכלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות.

2. פעילות עצמאית בארגונים בהיקף 40 שעות ישירות לקהילה - לא כולל שעות הכשרה או הכנה והדרכה לקראת הפעילות

פעילות בארגון ללא מטרות רווח המופיע ברשימה המפורסמת כאן. מותנה ביתרת 2 ש"ס בכלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות.

פעילות בארגון ללא מטרות רווח שאינו ברשימה ואושר ע"י הדקאנט לאחר מילוי טופס זה.

 

3. פעילות באחת מהנבחרות המייצגות את האוניברסיטה, בכפוף לאישור מנהל מרכז הספורט.

 

קווים מנחים:

 1. הפעילות מיועדת לסטודנט/ית מן המניין לתואר ראשון ללא תואר קודם.
 2. לסטודנט/ית יש יתרה של 2 ש"ס במסגרת תכנית כלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות.
 3. כל 40 שעות הפעילות צריכות להיעשות באותו הארגון ובאותה שנת הלימודים.
 4. 40 שעות הפעילות המדווחות יכללו פעילות ישירה בלבד ולא שעות הכנה או היערכות לפעילות.
 5. שעות הפעילות יתבצעו במלואן עד ל11/09/2020, סוף שנה"ל תש"ף. (שימו לב שלא כל הארגונים ערוכים לליווי פעילות במהלך הקיץ)
 6. לא ייבחנו פניות בפעילות עצמאית שהחלה לפני קבלת אישור (רטרואקטיבית).
 7. הפעילות המדווחת אינה נעשית עבור כל תמורה אחרת, לרבות שכר, מלגה, או למטרת רווח כזה או אחר; מלבד להכרה כ-2 ש"ס.
 8. הדיווח עבור הפעילות יתבצע דרך אפליקציית tribu באחריות הבלעדית של הסטודנט/ית ויהווה אסמכתא להכרה בקיום הפעילות.
 9. הקרדיט האקדמי יאושר בכפוף למכתב רשמי מטעם הארגון המסכם את עיקרי הפעילות.

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות בטופס באתר.

להרשמה עבור סטודנטים וסטודנטיות לחצו כאן.

לרשימת הארגונים לחצו כאן.

להרשמה עבור ארגונים לחצו כאן.

לפירוט המלא לחצו כאן.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive