ידע בשירות הקהילה

להלן הפרויקטים העוסקים בידע בשירות הקהילה בסמסטר ב':

SAVE YOUR PARENTS

העצמת תלמידים דרך חינוך יזמי, מדעי וטכנולוגי

חקלאות וטבע עירוני קהילתי

כנפי כסף

מעורבות אזרחית – איגוד היועצות למעמד האישה

מעורבות אזרחית - מועדון המסלול

מעורבות אזרחית - פרויקט "דרוש ניסיון"

מתחברים לקמפוס - פרויקט הצלת מזון

סודקות את תקרת הזכוכית

ספריית גן לוינסקי

שוויון הזדמנויות בחינוך - פל"א

 

פרויקטים שנתיים:

המעבדה - סדנא ליזמות ציבורית ואזרחית

החממה ליזמות, מעורבות חברתית והתנדבות בחברה הערבית

מעורבות אזרחית - בעין ביקורתית

מעורבות אזרחית - "אנו- עושים שינוי"

מעורבות אזרחית - הובלת שינוי ושיפור בתחבורה הציבורית

מעורבות אזרחית - הפורום לחשיבה אזורית

הלובי של הציבור

הישגים

כנפי הכסף

סודקות את תקרת הזכוכית

נלמד ונוביל ביחד

מעורבות אזרחית – איגוד היועצות למעמד האישה

מעורבות אזרחית - מועדון המסלול

מעורבות אזרחית - פרויקט "דרוש ניסיון"

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive