מידע לסטודנטים בשירות מילואים

תנאים מיוחדים לסטודנטים המשרתים במילואים באוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב רואה חשיבות רבה בסיוע לסטודנטים המשרתים במילואים. סטודנטים אלו ראויים להתייחסות מיוחדת הן במישור האקדמי והן במישור המנהלי.

 

לפניכם מידע על התנאים המיוחדים לסטודנט המשרת במילואים. בכל שאלה ניתן לפנות לדקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר, בניין מיטשל, חדר 222, ולנציג הנושא בפקולטה.

 

1. השלמת חומר הלימוד

א. הסטודנט יכול לפנות למורה, למתרגל, לאסיסטנט לקבלת הסברים, הבהרות ועזרה להשלמת החומר הנלמד. בנוסף, ניתנים שעורי עזר ללא תשלום, באמצעות דקאנט הסטודנטים.

 

ב. חומר לימודי - כל חומר שחולק בקורס בתקופת שירות המילואים שלו, יינתן לסטודנט ע"י המורה, המתרגל או אסיסטנט הקורס

 

ג. צילומים - סטודנט ששירת במילואים יהיה זכאי לקבל כרטיסי צילום (עשרה צילומים לכל שעת לימוד). בנוסף, יהיה זכאי במידת הצורך, לצילומים (עד 50) מתוך ספרי הלימוד השמורים. הכרטיסים יימסרו לסטודנט בדקאנט הסטודנטים.

 

ד. ספריה אורקולית - לרשות הסטודנטים עומד מאגר של קורסים מצולמים אותו תמשיך האוניברסיטה ותרחיב. ניתן לצפות בקלטות בספריה הפקולטתית / בחדרי צפייה אורקוליים.

 

 

2. בחינות עבודות ומעבדות

ראה פירוט "התאמות לסטודנטים אשר שבו משירות מילואים" >

 

א. בחינות

(א) תלמיד אשר לא ניגש למועד בחינה עקב שירות מילואים ביום הבחינה.

(ב) תלמיד שנקרא לשירות מילואים של 3 ימים ומטה אם באחד הימים מתקיימת בחינה.  

(ג) תלמיד אשר היה בשירות מילואים פעיל ורצוף במשך 4 עד 6 ימים והמבחן נערך בטווח של 48 שעות מיום חזרתו ממילואים.

(ד) תלמיד אשר היה בשירות מילואים פעיל תקופה רצופה של 7 יום או יותר, אך לא יותר  מ-20 יום ותאריך הבחינה חל בתוך 7 ימים מיום שחרורו.

(ה) תלמיד שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 21 ימים ומעלה (במצטבר או ברצף), זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר, או בסמוך לו.

(ו) תלמיד אשר בשל שירות מילואים פעיל הגיש ערעור באיחור ועקב כך לא ניתן לו ציון עד לאחר המועד שבו התקיים מועד ב', אליו לא ניגש, יהיה זכאי למועד מיוחד אם ממילא מתקיים מועד כזה, או במועד הבחינות העוקב.

 

ב. דרישות קדם לקורסים

סטודנט שנבצר ממנו, עקב שירות מילואים להשלים חובותיו בקורס המהווה "דרישת קדם" לקורס מתקדם, יורשה להשתתף (קורס ובחינה) בקורס המתקדם על תנאי עד להשלמת חובותיו בקורס שהיווה תנאי קדם.

 

ג. עבודות ותרגילים

סטודנט שיקרא לשירות מילואים פעיל רצוף, ומועד הגשת העבודה חל בתוך תקופת השירות או בסמוך אליה, יהיה זכאי לאורכה בהגשת העבודה, בתיאום עם מורה הקורס, לפחות כמשך שירות המילואים שלו.

 

ד. מעבדות

סטודנט שהחסיר מעבדות בגין שירות מילואים, יתאם עם המורה/מתרגל את הסדרי השלמת המעבדה.

 

3. רישום לקורסים

סטודנט אשר יימצא בשירות מילואים בתקופת הרשום לקורסים, יפנה מראש למזכירות לתיאום סדרי ההרשמה כדי שזכויותיו לא תפגענה.

 

 

4. חזרה על קורס

סטודנט ששירת במילואים מעל 21 יום במהלך קורס, ועקב כך הפסיק את לימודיו בקורס או נכשל בו, יהיה זכאי לחזור על אותו קורס במועד אחר (במהלך 3 שנים ממועד הקורס, כולל סמסטר קיץ, אם יתקיים) ויהיה פטור מתשלום שכ"ל בגין לימוד חוזר זה.

 

 

5. ולת"ם וערעורים

סיוע וייעוץ בהגשת טפסי ולת"ם, הדרכה בהגשת ערר ומסירת תשובות הולת"ם והערר, ניתן לקבל בדקאנט הסטודנטים.

 

 

6. תגמולי מילואים

תביעות לתגמולי מילואים למוסד לביטוח לאומי, ניתן להגיש בדקאנט הסטודנטים.

 

 

7. מפגשי פסיכולוג

סטודנט/ית המבקש/ת להיפגש עם פסיכולוג עקב אירועים בשירות המילואים, מוזמנ/ת לפנות לשירות הפסיכולוגי. התשלום מופחת.

 

הזכויות המפורטות להלן יוענקו לסטודנט שיציג אישור צה"ל על משך שירותו במילואים.בכל פקולטה ימונה איש סגל אקדמי בכיר שיהיה אחראי להיבטים הפקולטטים הקשורים לנושא.דקאן הסטודנטים הינו הגורם האחראי מטעם האוניברסיטה לטיפול הכולל בכל מערך הסיוע לסטודנטים ששירתו במילואים.

 

סטודנט הנתקל בבעיה עקרונית שלא באה על פתרונה במסגרת הפקולטה, יוכל לפנות למשרד דקאן הסטודנטים בטלפון 03-6408832  או בדואר אלקטרוני: sherut@tauex.tau.ac.il

 

בכל מקום בו נכתב החומר בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive