סיוע לסטודנטים במילואים

אוניברסיטת תל-אביב רואה חשיבות רבה בסיוע לסטודנטים המשרתים במילואים, הראויים להתייחסות מיוחדת הן במישור האקדמי והן במישור המנהלי. להלן מידע בסיסי על התנאים המיוחדים לסטודנט המשרת במילואים

סיוע לסטודנטים במילואים
סיוע לסטודנטים במילואים

א. להשלמת חומר הלימוד הסטודנט יכול לפנות

למורה/מתרגל/אסיסטנט לקבלת הסברים/הבהרות/עזרה להשלמת החומר הנלמד.
בנוסף, ניתנים שעורי עזר ללא תשלום, באמצעות דקאנט הסטודנטים.

 

ב. חומר לימודי

כל חומר שחולק בקורס בתקופת שרות המילואים שלו, יינתן לסטודנט ע"י מורה/מתרגל/
אסיסטנט הקורס

 

ג. צילומים

סטודנט ששרת במילואים והפסיד למעלה מ- 15 שעות לימוד יהיה זכאי לקבל
כרטיסי צילום ( 10 לכל שעת לימוד). בנוסף, יהיה זכאי במידת הצורך, לצילומים (עד 50)
מתוך ספרי הלימוד השמורים. הכרטיסים יימסרו לסטודנט בדקאנט הסטודנטים.

 

ד. ספריה אורקולית

לרשות הסטודנטים עומד מאגר של קורסים מצולמים אותו תמשיך האוניברסיטה ותרחיב. ניתן לצפות בקלטות בספריה הפקולטתית / בחדרי צפייה אורקוליים.

 

בחינות עבודות ומעבדות

ראה פירוט "מועד/הסדר בחינות מיוחד לסטודנטים בשירות מילואים" בדפים הצהובים בידיעוני הפקולטות.

 

א. בחינות

שרות מילואים ביום הבחינה: סטודנט אשר בשל שרות מילואים, נבצר ממנו להבחן במועד א' או ב', יהיה זכאי למועד מיוחד. שירות מילואים סמוך למועד הבחינה: סטודנט ששירת בשירות מילואים פעיל עד סמוך למועד הבחינה, יהיה זכאי למועד מיוחד:

 

תלמיד אשר לא ניגש לבחינה עקב שירות מילואים ביום הבחינה.
סטודנט ששירת בין 7-19 ימים רצופים ותאריך הבחינה חל 7 ימים מיום שחררו.
סטודנט ששירת 20 ימים רצופים או יותר ותאריך הבחינה חל 14 ימים מיום שחררו.
סטודנט ששירת במילואים מעל 21 יום (לא ברצף) במהלך הסמסטר.

 

ב. דרישות קדם לקורסים

סטודנט שנבצר ממנו, עקב שירות מילואים להשלים חובותיו בקורס המהווה "דרישת קדם" לקורס מתקדם, יורשה להשתתף (קורס ובחינה) בקורס המתקדם על תנאי עד להשלמת חובותיו בקורס שהיווה תנאי קדם.

 

ג. עבודות ותרגילים

סטודנט שיקרא לשירות מילואים פעיל רצוף, ומועד הגשת העבודה חל בתוך תקופת השירות או בסמוך אליה, יהיה זכאי לאורכה בהגשת העבודה, בתיאום עם מורה הקורס, לפחות כמשך שירות המילואים שלו.

ד. מעבדות

סטודנט שהחסיר מעבדות בגין שרות מילואים, יתאם עם המורה/מתרגל את הסדרי השלמת המעבדה.

 

רישום לקורסים

סטודנט אשר ימצא בשירות מילואים בתקופת הרשום לקורסים, יפנה מראש למזכירות לתאום סדרי ההרשמה כדי שזכויותיו לא תפגענה.

 

חזרה על קורס

סטודנט ששרת במילואים מעל 21 יום במהלך קורס, ועקב כך הפסיק את לימודיו בקורס או נכשל בו, יהיה זכאי לחזור על אותו קורס במועד אחר (במהלך 3 שנים ממועד הקורס, כולל סמסטר קיץ, אם יתקיים) ויהיה פטור מתשלום שכ"ל בגין לימוד חוזר זה.

 

ולת"ם וערעורים

סיוע וייעוץ בהגשת טפסי ולת"ם, הדרכה בהגשת ערר ומסירת תשובות הולת"ם והערר, ניתן לקבל בדקאנט הסטודנטים.

 

תגמולי מילואים

תביעות לתגמולי מילואים למוסד לביטוח לאומי, ניתן להגיש בדקאנט הסטודנטים.

 

מפגשי פסיכולוג

סטודנט/ית המבקש/ת להיפגש עם פסיכולוג עקב אירועים בשירות המילואים, מוזמנ/ת לפנותלשירות הפסיכולוגי. התשלום מופחת.

 

הזכויות המפורטות להלן יוענקו לסטודנט שיציג אישור צה"ל על משך שירותו במילואים.
בכל פקולטה ימונה איש סגל אקדמי בכיר שיהיה אחראי להיבטים הפקולטטים הקשורים לנושא.
דקאן הסטודנטים הינו הגורם האחראי מטעם האוניברסיטה לטיפול הכולל בכל מערך הסיוע לסטודנטים ששירתו במילואים. סטודנט הנתקל בבעיה עקרונית שלא באה על פתרונה במסגרת הפקולטה, יוכל לפנות למשרד דקאן הסטודנטים בטלפון 03-6408832   או בדואר אלקטרוני sherut@tauex.tau.ac.il
* בכל מקום בו נכתב החומר בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive