הגשת מועמדות לארגונים חברתיים - לקליטת סטודנטים במסגרת החוק לעידוד פעילות חברתית וקהילתית

סטודנטים יקרים, באם אתם פעילים בארגון חברתי ללא מטרות רווח ומעוניינים לקבל זכאות להכרה בפעילות זו תמורת 2 ש"ס, על הארגון להגיש בקשה בטופס ייעודי באתר האוניברסיטה.

הגשת הבקשה בידי הארגון תיעשה במקביל להגשת הבקשה בידי הסטודנט ועל בסיס תיאום ציפיות והיכרות מוקדמת ביניהם.

 

שימו לב - בקשה עבור ארגון שתוגש על ידי הסטודנט ולא על ידי הגורם האחראי בארגון - לא תוכל להיבחן במלואה.

 

ארגונים המעוניינים לקלוט סטודנטים לפעילות עתידית (ולא רטרואקטיבית) במסגרת החוק לעידוד מעורבות, נדרשים למלא בפירוט את טופס הבקשה ופרטי ההתקשרות.

הבקשות תבדקנה בשלוש פעימות לאורך השנה – טרם סמסטר א', ב' וקיץ. תשובה על אישור/ אי-אישור הארגון תתקבל בכפוף למועדי ההגשות של הסטודנטים.

הבקשה תידון בקרב על בסיס אמות המידה המפורטות מטה.

 

אמות מידה לאישור ארגונים

הועדה תאשר פעילות בארגונים הפועלים ברוח ערכי ההומניזם, הדמוקרטיה והשוויון, בדרכים שאינן מדירות ופוגעות באוכלוסיות שונות.

נדרשת יכולת לליווי הסטודנטים הפעילים בארגון וכן הגדרות תפקידים ממוקדות עבור הסטודנטים הפעילים.

 

תינתן עדיפות לארגונים העוסקים באחד מהתחומים הבאים:

 1. דמוקרטיה, שקיפות ואזרחות
 2. אי שוויון והדרה חברתית
 3. מניעת אלימות, גזענות, זכויות אדם וכבוד האדם
 4. סוגיות חברתיות-כלכליות, צדק חברתי ומיצוי זכויות
 5. סביבה, קיימות וזכויות בע"ח 
 6. צעירים ומנהיגות
 7. חינוך לדמוקרטיה

 

ניתן לשלב סטודנטים בפעילות במגוון דרכים:

 1. יזמות חברתית, פיתוח וחדשנות
 2. שיווק, תכנון ואסטרטגיה
 3. קידום מדיניות ולובי
 4. התמחויות
 5. רב שיח ודיאלוג
 6. מנהיגות והובלה
 7. שירותים וסיוע
 8. חונכות והדרכה

לרשימת הארגונים המוכרים לפעילות לחצו כאן.

 

פרטי הארגון

אנא ציינו שם מלא, מייל ומספר טלפון
מטרות, קהל יעד, אופי הפעילות (פסקה קצרה)
האם יש מרכזים ברחבי הארץ? (אנא פרטו היכן), אנא ציינו במפורש היכן פיזית תתקיים פעילות הסטודנטים.
במידה וקיימים מספר תפקידים בהם יוכלו הסטודנטים להשתלב, אנא ציינו הגדרת תפקיד עבור כל אחד ומי המלווה שלו מטעם הארגון
לצורך תקשורת שוטפת בהתנהלות מול היחידה למעורבות חברתית. במידה וישנם מספר אנשי קשר אנא ציינו את כולם.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive