Israel Academia Collective Impact

כאלף חוקרות וחוקרים מכלל אוניברסיטאות המחקר בישראל בשיתוף פעולה מיוחד להתמודדות עם השפעת מגפת קורונה על האוכלוסייה - במכלול סוגיות החיים

יוזמה שיתופית חדשה שהחלה באוניברסיטת תל-אביב וכוללת כיום את כלל אוניברסיטאות המחקר בישראל - Israel Academia Collective Impact

Israel Academia Collective Impact  היא יוזמה שיתופית חדשה שהחלה באוניברסיטת תל אביב בראשות נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריאל פורת והרקטור פרופ' ירון עוז, בסוף מרץ ובתחילת אפריל, ובסיוע האקדמיה הצעירה למדעים, התרחבה לכלל המוסדות האקדמיים בישראל.

היוזמה שואפת לשלב את כלל חוכמת המדע במטרה להתמודד עם סוגיות שונות הקשורות למשבר הקורונה, ולנסות לתקוף את אותה סוגייה מכיוונים שונים, כדי שביחד יוכלו להעביר תחזיות או המלצות שיהיו בעלות ערך למקבלי החלטות.

המטרה העיקרית של יוזמת Israel Academia Collective Impact היא לעבוד עם חוקרים וחוקרות אחרים, מדיסציפלינות שונות, סביב שאלה שהתשובה עליה יכולה לעזור למקבלי ההחלטות או לקובעי המדיניות לתפקד טוב יותר לטובת הציבור והפרט. תוצרי העבודה המשותפת יונגשו לציבור הרחב ולציבור קובעי המדיניות תוך שימת דגש על תוצרים מהירים ורלוונטיים.

 

היוזמה מתנהלת כולה בשקיפות מלאה בפלטפורמת ניהול צוותים דיגיטלית וכיום חברים ביוזמה קרוב ל-1000 חוקרות וחוקרים מכלל אוניברסיטאות המחקר.

היוזמה מתמקדת במספר פערי ידע ומידע תוך גישה בינתחומית, לדוגמא: מהו אחוז התמותה מהמחלה כך שניתן יהיה לתכנן את אסטרטגיית היציאה? הבניית מדיניות כלכלית ומשפטית חדשה, המלצות לנשים בהריון ולצוותים מטפלים בבתי החולים ועוד.

מדובר בשיתוף פעולה ראשוני וייחודי בין חוקרות וחוקרים מכלל אוניברסיטאות המחקר בישראל הנעשה באופן התנדבותי ומתוך התגייסות למשימה הלאומית - צליחת המשבר המיידי והבטחת עתיד טוב יותר לחברה הישראלית.

במסגרת היוזמה הופצו עד כה סקירות בשאר לנעשה במזרח אסיה, המלצות להתמודדות עם אוכלוסיית הזקנים בצל הקורונה, התמודדות בקשור להריון ולידה ומחקרים הבודקים את השפעת המצב על ההתנהגות שלנו.

 

הסקירות נגישות לציבור בערוץ הטלגרם של המיזם - https://t.me/academiailcovid19

חוקרים וחוקרות המעוניינים להצטרף לקבוצות דיון סביב שאלות שיכולות להיתרם ממידע שיתופי ומחשיבה בסיעור מוחות, עם יכולות יישומיות, מוזמנים ומוזמנות להצטרף לאחת או יותר מקבוצות המחקר והדיון בלינק זה: .http://ac-il-impact.slack.com

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל - Academia.impact.il@gmail.com

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive