קורסים במימון ות"ת לשנת תשע"ז

להלן רשימת הקורסים שמומנו ממענק ות"ת,

לרשימת קורסים המוצעים על ידי האוניברסיטה :

תכנון עם קהילות : עבר, הווה, עתיד, פרופ' טובי פנסטר, גיאוגרפיה

הקורס מעניק ידע תיאורטי והכשרה מעשית בתכנון ופיתוח עירוני בהתמקדות בפרויקטים של דיור עִם ועבור קהילות והקשר שביניהם לתחומים של צדק חברתי ומרחבי. הקורס כולל שיעורים תיאורטיים ומתודולוגים בשלושה תחומים עיקריים– תכנון, דיור והמשמעויות התכנוניות של המושג צדק חברתי ומרחבי. בקורס נלמדים נושאים שונים הנדרשים לפרויקט היישומי בשטח. עבודת השטח בקורס נעשית בצוותים. כל צוות בוחר שחקן המעורב בתהליך התכנוני הנחקר (למשל תושבים, מתכננים, מדינה, עירייה, יזמים) הצוות עורך עבודת שטח הכוללת תצפיות וראיונות עומק עם השחקנים השונים  וכותב דוח מסכם בו מציע כווני פיתוח. פרויקטים משנים קודמות שבהם נערכה עבודה דומה: יפו ג', מעונות ים, רחוב בית אשל ביפו, המאבק בגבעת עמל.

 

קליניקה לפרקטיקת מדיניות, ד"ר ליה לוין, עבודה סוציאלית:

הקורס משלב בין תיאוריות לשינוי מדיניות חברתית, יסודות להבנת הזירה הפוליטית-חברתית-כלכלית בישראל ובעיקר כלים מעשיים לשינוי מדיניות (בהם עבודה מול מחוקקים, עבודה עם התקשורת וכדומה). הסטודנטיות מבצעות בפועל מהלכים מאורגנים לשינוי מדיניות בתחומים חברתיים שונים, משלב התכנון ועד לשלב הביצוע המתקדם וההערכה.

 

הקליניקה לדיור, קהילה ומשפט, פרופ' נטע זיו, משפטים:

הקורס עוסק באסטרטגיות לשינוי חברתי ומקומו של פיתוח קהילתי-כלכלי בתוכם, בין הנושאים הנלמדים: מצוקת הדיור ותופעת הג'נטריפיקציה, תיאוריות של עוני, מדיניות דיור בישראל, סוגיית הזכות לדיור במשפט, דיור ציבורי, חוק הגנת הדייר בהקשר של נכסי רשות הפיתוח, מנגנוני התחדשות עירונית, הכרת כלים בסיסיים של מימון דיור ודיור בר השגה ועוד. הפעילות החברתית של הסטודנטים כוללת ארגון וליווי תושבים ומתן סיוע משפטי וידע בנושא זכויות ועבודה מול אנשי מקצוע ומוסדות לקידום האינטרסים של התושבים והפעילות.

 

לשנות עולם, פרופ' רות מרגלית, רפואה

הסטודנטים ילמדו על ארגונים ללא מטרות רווח ודרך העבודה איתם, ויעבדו עם ארגון אחד לצורך יצירת מיזמים חברתיים מוכווני קהילה. לדוגמה נושאים בהם יעסקו הסטודנטים:  שכיחות גבוהה של מחלת האיידס בקרב אוכלוסיית הפליטים, ״בריאות הפה שווה לכל״: בריאות הפה (רפואה מונעת ורפואת שיניים) לאוכלוסיות מודרות, חינוך והנגשת בריאות לדרי רחוב, קידום בריאות בקרב צרכני בריאות הנפש, הסברה וחינוך למניעת שימוש בסמים.

 

יזמות חברתית-עסקית, ד"ר יפעת ראובני, מנהל עסקים:

הקורס חושף את הסטודנטים לתהליך התפתחות מודל היזמות החברתית-עסקית בתיאוריה ובפרקטיקה, דרך השוואתו למודלים כלכליים שונים, ועד לבחינת פוטנציאל הצמיחה הכלכלית-חברתית שלו. דרך החשיפה להתפתחותו של מודל היזמות החברתית עסקית, יכירו הסטודנטים את המחקר העדכני ביותר בתחום, ואת הצורך בבניית מודל כלכלי ועסקי חדש, שייקח בחשבון את בעלי העניין השונים בחברה, ואת מיקומן של היזמות והחדשנות כמנועים בדרך לשינוי כלכלי-חברתי. הפעילות החברתית תכלול יישום החומר הנלמד בבניית תכנית עסקית, שיווקית ופיננסית למיזם.

 

הוראת מדעי המחשב בקהילה, פרופ' ליאור וולף, מדעי המחשב:

סטודנטים מלמדים בני נוער נושאים תיאורטיים הקשורים לעקרונות של מדעי המחשב, וכן יסודות תכנות בשפת html ,Scratch ובמקרים בודדים Python.

 

חושבים מדע, ד"ר חיים סוכובסקי, פיזיקה:

הקורס עוסק בסוגיית אי השוויון בהזדמנויות בין המרכז לפריפריה ובהשלכות של אי השוויון על לימודי המדעים בישראל. הסטודנטים יעניקו 10 מפגשי העשרה חווייתיים לקבוצות של בני נוער בחשבון-מדע-הנדסה. בנוסף הסטודנטים יבנו וילוו את ביקורי התלמידים בקמפוס.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive