חברותא - סמסטר ב'

הארגון המוביל: 
אילת השחר בשיתוף היחידה למעורבות חברתית
תחום הפרוייקט: 
צדק חברתי וכלכלי
דמוקרטיה
אזרחות
צעירים ומנהיגות
הדרה חברתית
חינוך
אופי הפעילות: 
רב שיח ודיאלוג
שינוי חברתי
יזמות חברתית
מנחה: 
רחלי ברכר וטל קולקה
משך הפרוייקט: 
סמסטר ב'
ימי פעילות: 
א'
שעות פעילות: 
17:00-19:30
מיקום פעילות: 
קמפוס, מרכז
ימי מפגשי למידה: 
א'
שעת מפגשי הלמידה: 
17:00-19:30
מיקום מפגשי למידה: 
קמפוס
תיאור הפרויקט: 

מתי בפעם האחרונה פגשת בת לשבט' אקזוטי וסגור'  לשיחת עומק פנים אל פנים בגובה העיניים?

הנשיא ראובן ריבלין בנאומו "התקווה הישראלית" מ-2015 הציג את החברה הישראלית כחברה ובה "ארבעה שבטים" המתקרבים זה לזה בגודלם אך תהום פעורה ביניהם, ולכל אחד מנוע זהות נפרד ועשיר. האתגר הגדול העומד בפני החברה הישראלית הוא למצוא את היסודות המשותפים עליהם נוכל להשתית חברה משותפת.

בפרויקט חברותא ננסה לעשות בדיוק את זה, באמצעות מפגש קבוצתי ואישי של חרדיות וחילוניות, מפגש המאפשר דיאלוג ישיר, כן ועמוק בסוגיות האקטואליות הנוגעות ליחסי חרדים-חילוניים בישראל ובנקודות החיכוך הנוצרות בשל השוני הגדול בתפיסות, באמונות ובאורחות החיים של שתי הקבוצות האלו.

 

מפגשי למידה והעשרה

במסגרת הפרויקט יתקיימו מפגשים שבועיים בהם נקיים מעגל שיח שמחצית המשתתפות בו הן סטודנטיות מאוניברסיטת תל-אביב ומחציתו השנייה סטודנטיות חרדיות ממכללת "מבחר" בבני-ברק. את המפגשים ינחו יחד מנחה חרדית ומנחה חילונית. בשניים מתוך המפגשים נערוך סיורים – האחד בבני ברק והשני בתל-אביב. במסגרת מפגשי הלמידה המשתתפות יחשפו לחוויה של מפגש בין-תרבותי, ודיאלוג בנקודות החיכוך והקונפליקט בין שתי הקבוצות. זאת במטרה להבין טוב יותר את נקודת המבט ואת מקומה של כל אחת מהקבוצות – הן את קבוצת ההשתייכות של המשתתפת והן את הקבוצה האחרת - ומתוך כך ליצור שינוי תודעתי בתפיסתנו את 'הקבוצה האחרת'.

במסגרת המפגשים נדון בסוגיות של זהות בחברה הישראלית ותחושת איום על הזהות, שוויון ואי-שוויון, דעות קדומות, יחסי רוב-מיעוט, מעמד האישה, ההתייחסות לשואה, שייכות לאומית, צבא, כפייה דתית / כפייה חילונית.

תיאור הפעילות: 

מטרת הפעילות המעשית של הפרויקט היא הרחבת מעגלי המפגש, השיח והשותפות בין חרדים וחילונים. המשתתפות בפרויקט יהגו ויוציאו אל פועל יחד מיזם חברתי אשר יקדם מטרה זו.

בנוסף למעגל השיח הקבוצתי, המשתתפות בפרויקט יקיימו קשר אישי עם 'בת-זוג' חרדית להעמקת ההיכרות האישית והבין-תרבותית. בפועל הקשר נבנה ומתקיים באמצעות שיחת טלפון שבועית של כחצי שעה.

למי זה מתאים: 

לסטודנטיות שעצם המפגש הבלתי אמצעי עם חרדיות ועולמן מסקרן אותן, אשר מעוניינות להיות שותפות מחויבות ופעילות בדיאלוג מורכב ולעתים-סוער, ורוצות לפעול למען הרחבת מעגלי המפגשים בין חרדים לחילונים במטרה להוביל שינוי תודעתי בתפיסות של שתי הקבוצות הללו זו את זולתה. 

 

סדנת היכרות והתאמה תתקיים ב-17.2 ב-17:00 (הזמנות יישלחו בנפרד)

סטטוס הרשמה: 
ההרשמה הסתיימה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive