הצעת קורסים משלבי עשייה לשנת תשע"ח

חברי סגל מאוניברסיטת ת"א המעוניינים להציע קורסים משלבי עשייה  לשנת הלימודים תשע"ח (לתואר ראשון) מוזמנים למלא את שאלון הפנייה הקצר.

בשאלות נוספות ניתן לפנות לרחלי ורשבסקי: racheliw@tauex.tau.ac.il

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive