מלגות מיוחדות

מלגות מיוחדות הינן מלגות סיוע כלכלי שלהן קריטריונים ספציפיים. בקשה למלגה מיוחדת תתבצע דרך מערכת המידע האישי לתלמיד.

 

 

מלגות על פי מוצא

קיימותן מלגות מיוחדות לסטודנטים ממוצא  תימני, צרפתי, קנדי, גרמני, בוקובינה.

 

יש למלא את טופס הבקשה לסיוע כלכלי של אוניברסיטת תל-אביב. לסטודנטים ממוצא גרמני וצרפתי יש לפרט מקור המוצא ובמידת האפשר להמציא אישור.

 

מלגות למשרתי מילואים

יחד עם טופס הבקשה למלגת סיוע כלכלי של אוניברסיטת תל אביב וכל האישורים הנדרשים יש לצרף אישור על מספר הימים שהסטודנט שירת במילואים בשנה החולפת.

 

קרן מלגות לסטודנטים יוצאי יחידת דובדבן

המלגה מיועדת לחברי עמותת דובדבן. המועמדים מתבקשים למלא טופס בקשה למלגה באתר העמותה. כמו כן, על המועמדים למלא את טופס הבקשה למלגת סיוע כלכלי של אוניברסיטת תל אביב דרך המידע לתלמיד.

 

מלגות לסטודנטים יוצאי יחידת 669

המלגה מיועדת לסטודנטים ששירתו ביחידת 669 . המועמדים מתבקשים למלא טופס בקשה למלגת סיוע כלכלי של האוניברסיטה דרך המידע אישי לתלמיד. בטופס יש לציין שהשירות הצבאי נעשה ביחידת 669.

 

מלגות מקרן אייסף

במקביל למילוי הטפסים של אייסף יש למלא ולשלוח טפסי מלגה של המדור לסיוע כלכלי. הטפסים יקלטו החל מתאריך ה-1/7 עד לתאריך ה-31/7 .חשוב לרשום על הטופס שהוגשה מועמדות לקרן אייסף.

ניתן למצוא את טופס הבקשה לקרן אייסף באתר:  http://www.isef.org.il

 

מלגאי נשיא

סטודנטים נזקקים שמילאו את טופס הבקשה לסיוע כלכלי, נמצאו זכאים לסיוע ושהתקבלו לאוניברסיטה על סמך העדפה מתקנת מומלצים על ידי המדור לסיוע כלכלי להיות חלק מפרויקט מלגאי נשיא המנוהל על ידי המדור לרווחה הסטודנט שבדקאנט הסטודנטים אשר לאחר פגישות מחליט מי מהסטודנטים יבחר להשתתף בפרויקט.

 

מלגת מנהיגי שוליך

פרויקט בשיתוף עם קרן שוליך שהתחיל בשנת הלימודים תשע"ג. המלגות הן מלגות גבוהות במיוחד המיועדות לסטודנטים שנה א' הלומדים מקצועות המדעים המדויקים  והנדסה. ההרשמה למלגות אלו נעשית באתר: http://www.schulichleaders.co.il החל מה-1 לפברואר עד ה-15 ביוני. במקביל על הסטודנט למלא טופס בקשה למלגת סיוע כלכלי של האוניברסיטה דרך "מערכת המידע האישי לתלמיד". בטופס הבקשה האינטרנטי יש לציין שהסטודנט הינו "מועמד למלגת שוליך". 

 

בחירת הזוכים נעשית על ידי המדור למלגות וסיוע כלכלי לאחר קבלת רשימה מרוכזת של כל המועמדים. סטודנט המבקש להגיש את בקשתו למלגה זו חייב למלא את הטופס באתר המלגה וגם את טופס הבקשה לסיוע כלכלי של אוניברסיטת תל-אביב. למידע נוסף לחץ כאן.

 

מלגות מקרן רחל וסלים בנין

פרויקט מלגות של הקרן על שם רחל וסלים בנין בשיתוף עם המגבית היהודית המאוחדת-הפדרציה, ניו יורק בניהול הסוכנות היהודית. המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר הראשון הלומדים מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ורפואה על סמך נזקקות כלכלית והצטיינות בלימודים. המלגה היא בגובה 2,500 $  לשנה למשך שנתיים. קבלת המלגה בשנה השנייה מותנית בהישגים לימודיים גבוהים ובהמשך נזקקות כלכלית.

 

בחירת המועמדים נעשית על ידי המדור למלגות וסיוע כלכלי והזכאים הסופיים נקבעים על ידי ועדה הקרן.

 

אופן הגשת המועמדות:  למלא את הטופס הבקשה לסיוע כלכלי של אוניברסיטת תל-אביב במועד הנקוב באתר (יולי עד סוף אוגוסט)

 

 

מלגות סטייר

מלגות מיוחדות של הקרן : The Helen Sarah Steyer and Thomas Mark Steyer Scholarship Endowment .

 

מיועדות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון . מועמדים למלגה זו חייבים לצרף לטופס הבקשה למלגת סיוע כלכלי חיבור בן 1,000 מילים המתאר חווית חיים משמעותית שעזרה לך להגדיר הצלחה, בטווח הקצר/הארוך, קביעת יעדים, כישורי מנהיגות, יוזמה, שאיפות, פתרון בעיות ונטילת סיכונים. כמו כן על המועמד להפגין סטנדרטים אישיים ומוסריים גבוהים וההבנה והערכה לשווי של חינוך באוניברסיטת תל אביב באמצעות שתי המלצות אישיות.

בחירת הזכאים תיעשה על ידי ועדה על פי נזקקות כלכלית והשיגי הסטודנטים.

מועד אחרון להגשה: 10/10/2016

 

 

מלגות מקרן פולנסקי

מיועדות לסטודנטים אתיופים הלומדים לתואר ראשון החל משנה ב' ללימודיהם. הזכאות נקבעת על פי מצב סוציו כלכלי והישגים אקדמיים. על המועמד למלא טופס בקשה למלגת סיוע כלכלי דרך המידע אישי לתלמיד ולצרף קורות חיים קצרים, מטרותיו והסיבה לבחירת המקצוע הנלמד.

מועד אחרון להגשה: 10/10/2016 

 

 

תכנית בזק למלגות להשכלה גבוהה

חברת בזק במסגרת פעולותיה רבות השנים למען הקהילה, מעניקה של שנה 10 מלגות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב. על מנת לבדוק את הזכאות לקבלת המלגה, כל סטודנט חייב למלא טופס בקשה למלגת סיוע כלכלי דרך מידע אישי לסטודנט.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive