הרשמה לפעילות במסגרת החוק לעידוד פעילות חברתית וקהילתית - תש"ף

אוניברסיטת תל אביב מקדמת תכניות לחיזוק החברה האזרחית והדמוקרטיה ופועלת להגברת המעורבות וההשפעה של סטודנטים וסגל על החברה בישראל.

לפי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית (תשע"ח), החל משנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)  סטודנט יהיה זכאי ל-2 ש"ס פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות חברתית וקהילתית.

הקרדיט של 2 ש"ס בגין בגין פעילות חברתית, יינתן במקום קורס של 2 ש"ס מחובת "כלים שלובים". תלמיד שאינו מחויב ב"כלים שלובים" – יקבל קרדיט על חשבון קורסי הבחירה שאושרו בתכנית הלימודים בהיקף של 2 ש"ס בלבד.

פעילות חברתית וקהילתית תיחשב כפעילות ללא כוונות רווח, שיש בה תרומה לקהילה או למען החברה וכוללת, בין השאר, יציאה אל מחוץ לכותלי הקמפוס.

סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב רשאי להגיש טופס בקשה לשם בדיקת זכאות – הן מבחינת יתרה אקדמית והן מבחינה מהותית של הפעילות המבוקשת.

שימו לב - הגשת הבקשה תיעשה לאחר סיכום מתווה פעילות בין הסטודנט לבין הארגון ותכיל תיאור מפורט של פעילות הסטודנט, כולל פרטי איש הקשר האחראי על פעילות הסטודנט בארגון.

הבקשות תבדקנה בשלוש פעימות לאורך השנה – טרם סמסטר א', ב' וקיץ.

 

תזכורת - לא ייבחנו פניות בפעילות עצמאית שהחלה לפני קבלת אישור מהיחידה למעורבות חברתית (רטרואקטיבית).

 

מועדי הגשת הבקשות לשנה"ל תש"ף:

פעימה  מועד אחרון להגשת הבקשה מועד אחרון לקבלת אישור
1 3/9/2019 3/11/2019
2 15/1/2020 15/3/2020
3 19/5/2020 19/7/2020

הליך מימוש הזכאות לקבלת 2 נק"ז בעבור פעילות חברתית וקהילתית

לאחר פגישת היכרות עם הארגון והסכמה על מתווה הפעילות מול איש הקשר האחראי על הפעילות:

 1. מילוי טופס הבקשה המופיע מטה על ידי הסטודנט/ית, בהתאם למועדים האמורים.
 2. קבלת אישור זכאות למימוש החוק עם העתק לארגון.
 3. חתימה על הסכם הפעילות אשר בו מפורטים התנאים והחובות לקבלת 2 נקודות זכות.
 4. הרשמה לאפליקציית דיווח ייעודית.
 5. דיווח שוטף של הפעילות באפליקציה, שתאושר על ידי הארגון.
 6. עדכון היחידה למעורבות חברתית על סיום החובות.
 7. קבלת אישור רשמי מהארגון ע"פ הנחיות היחידה למעורבות חברתית.

 

 1. השתלבות בתכניות קיימות תוך הרחבת פעילות:

  1. מתחברים פלוס: תוספת של 30 שעות פעילות חברתית במסגרת קורס אקדמי של 'מתחברים פלוס', עבור 2 ש"ס של כלים שלובים או על חשבון קורס בחירה שאושר לטובת העניין.

   • מתייחס לקורסים המקנים עד 4 ש"ס לפני הרחבה.
   • מותנה בקבלה לקורס ועמידה בכל תנאי הקורס.
   •  מותנה בהסכמה בכתב של מנחה הקורס לגבי האפשרות להרחיב את שעות הפעילות.
   • מותנה ביתרת 2 ש"ס בכלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות.
  2. מתחברים: תוספת של 30 שעות פעילות בפרויקט של מלגות 'מתחברים', עבור 2 ש"ס של כלים שלובים או על חשבון קורס בחירה שאושר לטובת העניין.
   • מותנה בקבלה לפרויקט והשתתפות מלאה בו.
   • מותנה בהגשת בקשה על הרחבת הפעילות במקביל ליידוע המנחה בארגון.
   • מותנה ביתרת 2 ש"ס בכלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות.
 2. פעילות עצמאית בארגונים בהיקף 40 שעות ישירות לקהילה - לא כולל שעות הכשרה או הכנה והדרכה לקראת הפעילות

  פעילות בארגון ללא מטרות רווח המופיע ברשימה המפורסמת כאן. מותנה ביתרת 2 ש"ס בכלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות.

  פעילות בארגון ללא מטרות רווח שאינו ברשימה ואושר ע"י הדקאנט לאחר מילוי טופס זה.

  פעילות באחת מהנבחרות המייצגות את האוניברסיטה, בכפוף לאישור מראש מהוועדה.

   

קווים מנחים:

 1. הפעילות מיועדת לסטודנט/ית מן המניין לתואר ראשון ללא תואר קודם.
 2. לסטודנט/ית יש יתרה של 2 ש"ס במסגרת תכנית כלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות.
 3. כל 40 שעות הפעילות צריכות להיעשות באותו הארגון ובאותה שנת הלימודים.
 4. שעות הפעילות יתבצעו במלואן עד לסוף ספטמבר 2020, עת סיום שנת הפעילות האקדמית (שימו לב שלא כל הארגונים ערוכים לליווי פעילות במהלך הקיץ).
 5. לא ייבחנו פניות בפעילות עצמאית שהחלה לפני קבלת אישור (רטרואקטיבית).
 6. הפעילות המדווחת אינה נעשית עבור כל תמורה אחרת, לרבות שכר, מלגה, או למטרת רווח כזה או אחר; מלבד להכרה כ-2 ש"ס.
 7. הדיווח עבור הפעילות יתבצע דרך אפליקציית tribu באחריות הבלעדית של הסטודנט/ית ויהווה אסמכתא להכרה בקיום הפעילות.

לרשימת הארגונים לחצו כאן.

להרשמה עבור ארגונים לחצו כאן.

במידה ותרצו לפעול דרך אחת מנבחרות האוניברסיטה, נא ציינו את שמה המלא של הנבחרת. במידה ותרצו לפעול בארגון שלא מופיע ברשימה, על נציגי הארגון להירשם בטופס נפרד תחת "הגשת מועמדות לארגונים".
נא למלא פרטים מלאים - שם ותפקיד בארגון
נא למלא פרטים מלאים - כתובת מייל וטלפון
שימו לב - תיאור התפקיד צריך לכלול, בין היתר, את מהות העשייה ואת מסגרת הפעילות (ימים שעות ומיקום)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive