הסבר להגשת בקשה למעונות

מועד ההרשמה למעונות האוניברסיטה לשנת תשפ"ב יחל ב-10.6 ועד ה-17.7. בקשות שיוגשו החל מה-18.7: הזכאות תינתן על בסיס מקום פנוי בלבד. טופס בקשה מקוון למעונות יש למלא דרך המידע האישי.

את ההרשמה מבצעים דרך מערכת "מידע אישי לתלמיד". התחברו באמצעות שם משתמש וסיסמא, ועקבו אחר ההנחיות למילוי הבקשה.

 

תלמידים חדשים המתחילים את לימודיהם באוקטובר מבצעים את ההרשמה באמצעות "מידע אישי למועמדים".

הגשת הבקשה והזכאות למעונות מחייבת תשלום של דמי רווחה (ראה תקנון שכר לימוד).

 

 • שליחת תשובות חיוביות/שליליות לשני המתחמים תעשה לכתובת המייל האוניברסיטאי של הסטודנט במהלך חודש אוגוסט.

 

קצת על המעונות

אוניברסיטת תל אביב מעוניינת לספק לסטודנטים במעונות דיור המסייע להם בלימודיהם ויחד עם זאת ליצור אווירה סטודנטיאלית וחברתית נעימה לדיירים. באוניברסיטה שני מתחמי מעונות:

 

מתחם איינשטיין - מול הכניסה הראשית לאוניברסיטה.

מרבית הדירות הן דירות 2 חדרים, 2  סטודנטים בחדר, בבניין אחד (בניין F ) דירות בנות 4 חדרים לסטודנט יחיד בחדר. במעונות איינשטיין אין מגורי זוגות. 

יש גם דירות 2 חדרים – יחיד בחדר.

 

מתחם ברושים - בדרום הקמפוס. דירות סטודיו, דירות שני חדרים ל-2 סטודנטים, דירות לזוגות ודירות משפחה. 

* דירות 2 חדרים + חצי חדר ומעלה – עדיפות תינתן לזוג עם ילדים.

* דירות סטודיו לזוג אינן מיועדות למשפחות עם ילדים.

מספר המקומות במעונות מוגבל וסטודנטים חדשים מתבקשים לשקול היטב ומראש אם יוכלו ללמוד באוניברסיטת תל- אביב גם אם לא יימצא להם פתרון דיור במעונות .

 

מידע נוסף על החדרים השונים ועל מתחמי המעונות תוכלו למצוא באתר המעונות. מידע על סוגי הדירות השונות ומחיריהן תוכלו לקבל גם אצלנו באתר.

 

רוצים לעשות סיור וירטואלי במעונות? לחצו כאן

 

קיים ליווי צמוד של עובדת סוציאלית עבור דיירי המעונות. הליווי ניתן על ידי הגב' טל שפיר. משרדה נמצא במעונות ברושים. טלפון: 03-6240415

 

 

קריטריונים לקבלה למתחם איינשטיין ולמתחם ברושים

המעונות מיועדים לסטודנטים, אזרחי ישראל, הלומדים לתואר אקדמי באוניברסיטת תל אביב, וחייבים בתשלום שכר לימוד באגף הרישום בגובה של 60% לפחות.

לקראת תחילת סמסטר ב' תערך בדיקת מעמד וגובה שכר לימוד של כל הסטודנטים דיירי המעונות.

סטודנטים אשר לא יהיו מן המניין וגובה שכר הלימוד יהיה פחות מ-60% יתבקשו לפנות את המעונות.

 

הזכאות נקבעת על פי צבירת ניקוד בהתאם לקריטריונים הבאים:

 

 • מרחק מגורים
 • מקצוע המוגדר עמוס: מבנה הלימודים בתכנית שבשנותיה הראשונות המבנה קבוע ברובו, ומוגדרת לה מערכת לימוד המוכתבת מקורסי חובה קבועים בשעות, כמו כן הלימודים מתקיימים ברובם בשטח האוניברסיטה.
 • תלמידים חדשים: תלמיד/ה שנה א' שזו שנתו הראשונה באוניברסיטה  .
 • שירות בצה"ל/ שירות לאומי או שירות בגוף אשר הוכר על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים לצורך שירות לאומי
 • שנת שירות: שנת שירות בטרם שירות בצה"ל או בטרם שירות לאומי
 • שירות מילואים שנעשו בשנה האחרונה : החל מהיום ה-5
 • עצמאות ומיצוי כושר השתכרות: תמיכה בתלמידים המפרנסים את עצמם טרם ובמהלך תקופת הלימודים ואשר אינם נשענים על תמיכה כלכלית חיצונית.
 • צפיפות דיור: סטודנטים/יות אשר להם 5 אחים ואחיות באותו הבית כאשר גיל כל אחד מהם מתחת לגיל 18. 

 

הזכאות נקבעת על פי צבירת ניקוד בהתאם לקריטריונים לעיל.

 

יקבלו העדפה , כפוף לאישורים, סטודנטים  עולים בודדים בארץ עד 8 שנים, סטודנטים בעלי נכות פיזית מ-75% ומעלה וסטודנטים יתומים משני הורים.

 

סטודנט מרקע כלכלי קשה שמגיע מרחוק ולא נמצא לו פתרון דיור במעונות יכול לקבל סיוע בשכירת דירה – מותנה במילוי בקשה אינטרנטית לסיוע כלכלי.

 

מתחם ברושים

בחלק מהמתחם תיקבע הזכאות  על פי קריטריונים הרשומים לעיל  ולשאר המקומות תערך הגרלה. הגרלות יש ל: סטודיו ליחיד , לחדר בדירת שותפים, לדירה לזוג , לדירת משפחה.

רשאים להשתתף בהגרלה רק סטודנטים שעמדו בדרישות ההרשמה והתשלום של אגף הרישום  ואינם נמצאים ברשימת הפסילות בהמשך. סטודנטים שלא יתקבלו ע"פ קריטריונים למעונות ברושים יועברו להגרלה.

בקשה לדירה לזוג: רק אחד מבני הזוג רשאי למלא טופס בקשה ולציין את פרטי בן/בת הזוג.

דירות שלושה חדרים: תינתן עדיפות לזוגות עם ילדים.

 

טפסים ואישורים נדרשים

 

להלן אישורים הנדרשים לבקשות של מעונות איינשטיין וברושים.

 

לתשומת ליבך: לפני מילוי הבקשה נא לוודא כי ברשותך המסמכים הבאים (אותם יש לצרף לטופס הבקשה, קובץ סרוק):

 

 • תעודת זהות של ההורים כולל ספח כתובת מגורים ושמות האחים
 • תעודת שחרור מצה"ל בה מצוין משך השירות (לא תעודת חוגר). במידה והאישור אבד יש להזמין את האישור הרלוונטי מאגף כוח אדם בצה"ל, מידע נוסף באתר: https://www.ishurim.aka.idf.il/1044-he/Ishurim.aspx
 • תעודת סיום שירות לאומי הכוללת תאריך התחלה וסיום שירות לאומי.  במידה והאישור אבד יש להזמין את האישור הרלוונטי מגוף המוכר על ידי רשות השירות הלאומי-אזרחי, מידע נוסף באתר: http://ncs.gov.il/ncs/Pages/gufim_mukarim_list.aspx
 • אישור על מספר ימי מילואים שבוצעו בשנה האחרונה. במידה וטפסי 3010 אבדו יש להזמינם מאכ"א מידע נוסף באתר: http://www.miluim.aka.idf.il/894-he/Miluim.aspx
 • אישור על שנת שירות כולל תאריך התחלה וסיום
 • שלושה תלושי שכר אחרונים של הסטודנט/ית (יתקבלו רק תלושים מינואר השנה ואילך).
 • עולה חדש בודד בארץ עד 8 שנים – אישור ממנהל הסטודנטים או מצה"ל
 • אישור על אחוז הנכות מביטוח לאומי של הסטודנט. 
  תג חניה מאושר על ידי משרד התחבורה | תו חניה לנכים + רישיון  רכב על שמו 

 

יש לצרף את המסמכים בהתאם לנתונים שהסטודנט ממלא. 

 

לתשומת ליבך : לא ניתן לצרף מסמכים בשלב מאוחר יותר.

 

המערכת ממוכנת והיא ניזונה מהנתונים מאגף הרישום על המצב האקדמי ומהנתונים שהזנת בטופס ההרשמה לאוניברסיטה: מצב משפחתי, כתובת, שירות צבאי /לאומי.  במידה וחל שינוי במצבך - עליך לעדכן את אגף הרישום, בנוסף להודעה אלינו.

 

מימוש זכאות

סטודנט שיקבל תשובה חיובית יצטרך להשלים סידורי תשלום על פי הפירוט שיקבל, אחרת יפסיד את הזכאות למקום.

 

פסילות על הסף לכל המתחמים  כולל הגרלה (גם על פי קריטריונים וגם על פי הגרלה – לא  ישתתפו בהגרלה)

סטודנטים המשתייכים לאחת מהקטגוריות הבאות אינם זכאים למעונות:

 1. סטודנט שהורחק ע"י ועדת משמעת ומסורב מעונות (כולל מי שאינו עומד בתשלומים השוטפים למעונות, וכן מי שמסר דווח כוזב למעונות או שלא מילא נתון כל שהוא)
 2. סטודנט שאינו לומד לתואר אקדמי
 3. סטודנט  אשר בבעלותו דירה או בבעלות בן/בת זוגו במידה ונשוי.
 4. סטודנט  תואר ראשון, אשר בבעלותו או ברשותו רכב, או בבעלות בן/בת הזוג, בין אם משתמש בו לצרכיו או לצרכי אחרים, להוציא סטודנט הורה או סטודנט נכה אשר ברשותו תו חניה לנכים מאושר ע"י משרד התחבורה + רישיון רכב על שמו  
 5. סטודנט מושך לימודים מעבר לשנות התקן - בקשתו תיפסל למעונות ברושים וגם למעונת אינשטיין (גם הגרלה וגם על פי קריטריונים)
 6. חלה הגבלה על מספר השנים שניתן לגור במעונות. לא יתגורר במעונות סטודנט תואר ראשון ושני מעבר ל-5 שנים. המערכת תבדוק באופן אוטומטי אם הסטודנט קיבל זכאות למעונות ללא קשר לסוג המתחם – בין אם הוא מימש או לא מימש את זכאותו - אזי בקשתו תיפסל על הסף. סטודנט תואר שלישי זכאי להתגורר 5 שנים בתואר השלישי.
 7. סטודנט אשר הפסיק את לימודיו או לימודיו הופסקו על ידי מוסדות האוניברסיטה.

  סטודנט אשר חידש לימודיו לסמסטר האחרון בשנות התקן של תכנית לימודיו.

 8. מגורים ברצף במעונות: יפסל כל מי שאינו סטודנט מן המניין, סטודנט שאינו לומד לתואר אקדמי, סטודנט ללימודי תעודה וסטודנט המושך את לימודיו מעבר לשנות תקן

 

לתשומת ליבך!!

 

סטודנט אשר לא עלה בהגרלה למעונות ברושים – יהיה ברשימת המתנה רנדומלית (על פי סוג הדירה שביקש). במידה ויהיו ויתורים – תינתן זכאות לפי סדר הרשימה.

 

סטודנט אשר ביקש מעונות ברושים עם אפשרות העברה למעונות אינשטיין: לא עלה בהגרלה לברושים אך קיבל זכאות למעונות אינשטיין  – שמו יוסר מרשימת ההמתנה של מעונות ברושים גם אם לא מימש את זכאותו לאינשטיין.

 

במשך השנה מתפנים מקומות במעונות. סטודנטים שלא מצאו פתרון דיור יכולים לפנות בבקשה.

 

מגורים ברצף

בהתאם להחלטת האוניברסיטה יש אפשרות לרצף מגורים במעונות בשני המתחמים.

הזכאות למגורים ברצף מוגבלת ונמדדת משנת הלימוד הראשונה באוניברסיטה( גם אם לא מומשה הזכאות למעונות וגם אם הסטודנט הוסיף או החליף חוג).

מימוש הזכאות לרצף פוסל אוטומטית כל רישום אחר למעונות לשנת הלימודים תש"ף (גם של בן הזוג, במידה והוא סטודנט ) 

סטודנט תואר ראשון במדעי הרוח, מדעי החיים, מדעים מדוייקים, בית ספר למקצועות הבריאות, מדעי החברה, משפטים ואמנויות (מלבד אדריכלות) זכאים להתגורר ברצף 3 שנים.

תלמידי רפואה והנדסה זכאים להתגורר ברצף 4 שנים.

תלמידי רפואה 4 שנתי זכאים להתגורר ברצף 4 שנים.

תלמידי רפואת שיניים זכאים להתגורר ברצף 4 שנים.

תלמידי אדריכלות זכאים להתגורר ברצף 5 שנים.

תלמידי תואר שני זכאים להתגורר ברצף שנתיים.

דוקטורנטים רשאים להתגורר ברצף 5 שנים.

אין מגורים ברצף בין תואר ראשון לתואר שני או בין התואר השני לתואר השלישי.

יש להגיש בקשה חוזרת למעונות על בסיס קריטריונים או על בסיס הגרלה.

מגורים ברצף במעונות: יפסל כל מי שאינו סטודנט מן המניין, סטודנט שאינו לומד לתאר אקדמי, סטודנט ללימודי תעודה, סטודנט המושך את לימודיו מעבר לשנות תקן וסטודנט אשר לא עמד בהצלחה בדרישות האקדמיות למשל: לגשת לבחינות, להיות רשום לקורסים בסמסטר א' בשני החוגים (במצב של לימודים בדו-חוגי).

כפוף לכל הפסילות הרשומות לעיל ובכפוף להיותו סטודנט פעיל בסמסטר ב' בשנה הנוכחית ובשנה העוקבת.

סטודנט אשר ימצא זכאי למגורים ברצף, יקבל הודעה על כך.  

הזכאות לרצף מגורים במעונות הינה עבור הדירה והמתחם בה מתגורר/ת הסטודנט/ית.

דייר הנמצא זכאי להתגורר במעונות ברצף ויחתום שהוא מעוניין להמשיך להתגורר ברצף במעונות, לא יכול להגיש בקשה חדשה לאותה שנה דרך המידע האישי לתלמיד, 

היה והגיש - לא תחשב בקשתו האינטרנטית.  

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>