טופס בקשה לסיוע כלכלי

בצל המצב הבטחוני במדינת ישראל הארכנו למענכם את מועד הגשת בקשות למלגות סיוע עד לתאריך 16.11.2023 בברכת ימים שקטים ובשורות טובות.

 

דף הסבר למילוי טופס הבקשה לסיוע כלכלי באינטרנט במידע אישי לתלמיד בכתובת: http://www.ims.tau.ac.il/tal

 

א. כללי:

מטרת המלגה היא השתתפות במימון שכר הלימוד לסטודנט שמצבו הכלכלי נמצא ראוי לסיוע. המלגה לא תפתור את כל הבעיות הכלכליות. אין היא, אלא תוספת למאמצי הסטודנט. כספי המלגות הינם תרומות של מוסדות ואנשים לאוניברסיטה למטרה זו. במידה שתמצא/'  זכאי/ת למלגה, עליך לשלוח מכתב תודה לתורם. את ההנחיות המדויקות תקבל/י בנספח המצורף לתשובה לבקשתך למלגה. אנו מצפים לשיתוף פעולה מצד מקבלי המלגות. מכתבך עלול להשפיע בהחלטתו של התורם לשוב ולתרום!

לעיתים תתבקש/י להשתתף במפגש עם תורם מלגתך. נוכחותך במפגשים אלו חובה לקבלת המלגה.

 

להלן מקורות נוספים לקבלת סיוע כלכלי (ההרשמה באתרים השונים באינטרנט):

 1. מענקים והלוואות ממשרד החינוך והתרבות, ירושלים. (חודשי נובמבר-דצמבר).
 2. תוכנית פר"ח – השתתפות בתוכנית מעניקה מלגה עד כמחצית שכ"ל.
 3. קרן גרוס  לקידום חיילים משוחררים מעניקה מלגה לסטודנטים, חיילים משוחררים עד חמש  שנים מיום  השחרור.
 4. הלוואות של דקאנט הסטודנטים – ניתן לפנות לאורך כל השנה. טופסי בקשה להלוואה נמצאים באתר של המדור: http://deanstudents.tau.ac.il/scholarship-dorms-and-financial-aid
 5. מלגות לחיילים קרביים  –קרן IMPACT פרוייקט מלגות ללוחמי צה"ל, וקרן הישג לחיילים בודדים.
 6. מלגות מפעל הפיס.
 7. מלגות ארתקאא.
 8. מלגות חיצוניות שמפורסמות באתר שלנו באינטרנט: http://deanstudents.tau.ac.il/scholarship-dorms-and-financial-aid

 

ב. קריטריונים לקבלת מלגת סיוע כלכלי

 1. סטודנטים מן המניין, אזרחים ישראלים, הלומדים במסגרת תואר אקדמי ראשון ושני החייבים בפועל בתשלום שכר לימוד בהיקף של % 60 ומעלה ושכר הלימוד אינו ממומן על ידי מוסד או מעביד. הסיוע הינו לסטודנטים הלומדים  שנת לימודים מלאה, המתחילה באוקטובר. סטודנטים, חיילים משוחררים זכאים לקבל מלגה, על פי  הקריטריונים, גם אם קבלו  מענק מצה"ל.
 2. הזכאות למלגה נקבעת על פי מצבו הכלכלי של משפחת הסטודנט (יחסית לכלל מבקשי המלגות) . גובה המלגה נקבע  גם על פי מאמץ הסטודנט: הקף עבודתו, מצבו האקדמי, הישגיו בלימודים ותכנית לימודיו. כמו כן מובאים בחשבון שירות צבאי, שירות מילואים, שירות לאומי או שירות בגוף אשר הוכר על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים לצורך שירות לאומי.

 

מלגות הצטיינות: תחולקנה על פי רשימה אשר תוגש ישירות על ידי הפקולטה סמוך ליום העצמאות. אין צורך למלא בקשה זו למלגת הצטיינות.  

מענקי קבלה – בטיפול המרכז למרשם, אין צורך למלא בקשה.

מלגת דיור: מיועדת לסטודנטים שלא נמצא להם פתרון דיור במסגרת המעונות באינשטיין וברושים, מקום מגורי ההורים רחוק ומצבם הכלכלי מצדיק זאת. אם הבקשה למעונות לא תענה, ובתנאי שהסטודנט סימן בטופס הבקשה "סיוע בדיור", הפנייה תועבר אוטומטית לדיון במלגת דיור. מלגת דיור כפופה להצגת חוזה שכ"ד ולמשאבים העומדים לרשות המדור.

מלגות מיוחדות: המלגות המיוחדות נבחנות קודם כל על רקע כלכלי- יש למלא את טופס הבקשה לסיוע כלכלי ולציין את הקריטריון המתאים:

יוצאי צרפת, קנדה, בוקובינה, גרמניה, תימן ,ארצות המזרח וכד', (מתייחס גם להורי ההורים). מלגות מיוחדות יש לסטודנטים תושבי תל-אביב, שלמדו בתיכון בתל-אביב, תושבי קריית מלאכי, שדרות. כמו כן יש מלגות מיוחדות לחיילים קרביים ולחיילים המשרתים במילואים מעל 20 יום בשנה, מלגות לאימהות חד הוריות, לעולים חדשים בודדים בארץ ולבוגרי מוסדות האגודה לקידום החינוך.

   

ג. אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשה  תוך כדי מילוי הטופס המקוון. -טפסים ללא אסמכתאות וללא פרוט מקורות הכנסה נפסלים.

אין אפשרות להעביר את האישורים בדואר או באופן אישי.

 

יש לצרף אישורים על הכנסות המבקש/ת, בן/ת זוגו והוריו גם אם אינם תומכים בסטודנט (עד גיל 40), המערכת בחישוב הזכאות למלגה, מתייחסת לכל ההבדלים במסגרת המשפחתית. סטודנט הורה אינו חייב לצרף אישורי הכנסות של ההורים (רק שלו ושל בן/בת הזוג). חייבים באסמכתאות גם סטודנטים אשר הגישו בקשה בעבר. על האסמכתאות להיות מעודכנות: החל מחודש אפריל ואילך.

 

 1. עובדים עצמאיים: טופס השומה האחרון של מס הכנסה והצהרה על הכנסה חודשית ממוצעת.
 2. עובדים שכירים: 3 תלושי משכורת אחרונים, מחודש אפריל ואילך, לגבי כל מקום עבודה.
 3. פנסיונרים: אישור על גובה הפנסיה וקצבת ביטוח הלאומי החל מחודש אפריל  (קצבת זקנה, שארים וכד'). פנסיונר העובד עבודה נוספת, חלקית או מלאה ימציא אישורים על עבודתו כמפורט לעיל.
 4. הכנסות שונות: אישור על סכומי תשלום מזונות, קצבאות בטוח לאומי, נכות וכד',  אישורי בנק על סכום פיצויים, רנטה – יש להקפיד לצרף אישורים מעדכניים.
 5. אישורים המעידים על היעדר הכנסה של הורי הסטודנט- דהיינו, מובטל או לא עובד – יש לצרף אישור מתאים ועדכני מפקיד השומה באגף מס-הכנסה, או מלשכת שירות התעסוקה. יש לצרף אישור על גובה דמי אבטלה.
 6. אישור על אחים ואחיות – יש לצרף צילום ברור של תעודת הזהות של האב או האם כולל צילום הספח בו רשומים האחים והאחיות (עד גיל 18). אחים (עד גיל 25), הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה – יש לצרף אישור לימודים.
 7. סטודנטים הורים: יש לצרף צילום ברור מתעודת הזהות שלהם כולל צילום הספח של ת"ז שבו רשומים ילדיהם ותאריכי הלידה המדויקים. יש לדאוג שהנתונים על נישואין והורות מעודכנים במרכז למרשם. (חישוב הזכאות שונה במקרה של סטודנט/ית נשוי/אה או הורה).
 8. עוזבי קיבוץ ייצרפו אישור ממזכירות הקיבוץ על עזיבה ואי תמיכה של הקיבוץ בסטודנט או אי תשלום פיצויים.
 9. קיבוץ בהפרטה: יש לצרף תלושי שכר של ההורים.
 10. סטודנטים בודדים: אשר אין להם קשר עם ההורים ואינם יכולים להמציא אישורים חייבים בתצהיר בפני עו"ד על ניתוק כל קשר, ולא רק כלכלי, בתנאי שהנתק נמשך מעל שלוש שנים. התצהיר חייב להיות של הסטודנט עצמו ולכלול תאריך ניתוק הקשר. יש לצרף מכתב הסבר על הסיבות. אפשר להיעזר בעורך דין של אגודת הסטודנטים  (טל: 6407666- 03).
 11. שרות בצה"ל ומילואים - צילום תעודת שחרור מהצבא (שכוללת תאריך גיוס ותאריך שחרור) או אישור על שרות לאומי. סטודנט/ית שלא שרת/ה י/תצרף צילום תעודת הפטור או אישור עתודה של צה"ל. לוחם יצרף תעודת לוחם, סטודנט המשרת במילואים מתבקש לציין זאת ולצרף אישור על מספר ימי המילואים.
 12. רכב: יש לצרף העתק רישיון רכב של הסטודנט (לרבות בן/בת זוג)
 13. נא לא לצרף מסמכים רפואיים (ועדת המלגות לא דנה בבעיות רפואיות)

 

נא לשים לב:

 

 1. המלגות מיועדות לסטודנטים הלומדים שנה מלאה, לכן כדי למנוע מצב שהבקשה תיפסל על לימודים חלקיים מומלץ בתהליך הבידינג (הרשמה לקורסים) למלא מראש גם את מספר הקורסים השנתי שאת.ה צפוי.ה ללמוד השנה (יש לשים לב שגובה שכר-לימוד נקבע לפי מספר הקורסים וחשוב לעדכן את הקורסים בשבועיים הראשונים בכל סמסטר בכפוף לתקנות שכר-לימוד). כלומר, ברישום לקורסים יש לציין גם את מספר השעות (המתוכנן) שתלמד.י בסמסטר ב' – המלגה מוענקת רק לסטודנטים הלומדים שנה מלאה וחייבים בשכר לימוד בגובה 60% ומעלה.
 2. אי מילוי הפרטים על נסיעה לחו"ל או בעלות על כלי רכב יחשב כאילו נרשם "כן".

 

מומלץ לצרף כל אישור עדכני המאמת בקשתך (כגון מכתב מעובד סוציאלי) או מעיד על הוצאות הכרחיות כגון תמיכה בבן משפחה חולה (לא אישור רפואי), אישור רשמי וברור על נסיעה לחו"ל במסגרת שליחות או עבודה.

אם הפרטים בטופס אינם משקפים נכונה את המצב הכלכלי, אפשר לכתוב בהערות בסוף הטופס מכתב קצר (לא יותר מעמוד אחד).

 

אין להוסיף אישורים  שאינם קשורים ישירות לנתונים הנדרשים. אישורים שיצורפו לטופס הבקשה לא יוחזרו. 

 

סטודנט שהגיש בקשה למלגות סיוע ממקורות חוץ, חייב להצהיר על כך בטופס הבקשה ולעדכן במהלך השנה.

 

מערכת הסיוע ממוכנת והיא ניזונה מהנתונים המצויים באגף הרישום  של אוניברסיטת תל-אביב.

הנתונים כוללים: מצב אקדמי ופרטים אישיים שנמסרו בטופס ההרשמה לאוניברסיטה על ידי הסטודנט. אם חלו  שינויים  (שם, כתובת, נישואין, הורות וכד')  יש לעדכן את הפרטים הנמצאים באגף רישום: בניין וינר-גרוס , הנמצא מאחורי הספרייה המרכזית בנוסף להודעה אלינו.

 

ד. לוח זמנים

 

תאריך אחרון להגשת הבקשות, לשנת לימודים זו: מועד א': 31.7, מועד ב': 30.9, מועד ג': עד שבוע לאחר תחילת שנת הלימודים (מיועד לסטודנטים חדשים).

הסטודנטים מתבקשים להקדים ולהגיש את הבקשה על מנת שנוכל ליעל את הטיפול.

תשובות חיוביות ושליליות על בקשות למלגה תשלחנה לכתובת המייל האוניברסיטאי של הסטודנט במהלך חודש דצמבר.                               

רוב המלגות תועברנה לזכאים באמצעות זיכוי בשכר לימוד. ניתן להתעדכן באינטרנט .

כל הסטודנטים המגישים טפסי בקשה למלגה, יקבלו אישור על קליטת טופס הבקשה במידע אישי באינטרנט יש להיכנס  בכתובת:  http://www.ims.tau.ac.il/tal  ולהקיש על הקישורית הנקראת: קליטת בקשה למלגה.

סטודנט אשר לא יקבל במידע האישי אישור על קליטת הבקשה עד מחצית חודש  נובמבר ייגש לברור בדקאנט. לאחר תאריך זה לא תתקבל כל טענה על הגשת טופס אם אין לגביו תיעוד בדקאנט.

 

ה. אינם זכאים לסיוע

 

 1. אי עמידה בדרישות שצוינו כחובה על ידי אגף הרישום הרשמה ותשלום ראשון של שכ"ל.
 2. מילוי פרטים בלתי נכונים בטופס.
 3. סטודנט ששכר הלימוד שלו ממומן על ידי האוניברסיטה או גורם חיצוני, מוסד ציבורי או על ידי מעביד. (למעט מענק צה"ל).
 4. המלגה תבוטל או תקוזז אם התקבלה מלגה בגובה 50% ומעלה משכר הלימוד של הסטודנט מגורם כלשהו על חשבון שנה זו, שלא נלקחה בחשבון בעת הדיון בבקשה, (למעט מענק צה"ל לחיילים משוחררים) .
 5. סטודנט אשר הפסיק או יפסיק לימודיו  או לימודיו יופסקו על ידי האוניברסיטה, מלגתו בטלה והסטודנט יחויב במלוא חובו לשכ"ל בתוספת הצמדה וריבית.
 6. סטודנט למטה מגיל 30, שבבעלותו דירה ואינו הורה לילדים.
 7. סטודנט, פרט לנכה, שבבעלותו או ברשותו או של בן/בת הזוג כלי רכב . הבקשה לא תדחה על הסף במקרים הבאים: רכב ישן (שנת ייצור משש שנים ומעלה); רכב יחיד במשפחת הסטודנט כשהוריו מוגבלים בניידות, סטודנט הורה שבבעלותו רכב ואין לו דירה .
 8. סטודנט שלא מן המניין או במעמד מיוחד, לימודי השלמה, לימודי צבירה, לימודי תעודה.
 9. סטודנט החייב בפחות מ-60% שכר לימוד. למעט סטודנט שהחל לימודיו בסמסטר ב' וזהו הסמסטר השישי והאחרון ללימודיו.
 10. סטודנט הלומד למעלה ממספר השנים  המינימלי הנדרש להשלמות לימודים לתואר (למעלה משנות התקן).
 11. סטודנט שנעזר כבר שלוש שנים, ועדיין לומד לקראת תואר ראשון או סטודנט שנעזר חמש שנים ועדיין לומד לקראת תואר שני (גם אם החליף חוגים). לא כולל חוגים שמספר שנות תקן גבוה משלוש שנים.
 12. סטודנט שיש לו כבר תואר הלומד לקראת תואר ראשון או שני נוסף, לא יידחה על הסף אם לא נעזר בלימודיו לקראת התואר הקודם.
 13. סטודנט שאינו אזרח ישראל.

 

אתר האינטרנט של המדור למלגות וסיוע כלכלי ובו עדכונים לאורך כל שנת הלימודים על מלגות נוספות, בדרך כלל מגורמי חוץ:

 http://deanstudents.tau.ac.il/scholarship-dorms-and-financial-aid

  

 

עודכן דצמבר 2022

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>