ד"ר תמי של

 

ד"ר תמי של רכזה פעילות סטודנטים בקורס משלב עשייה "הומניזם קונפוציאני - הלכה ומעשה" אשר משלב רעיונות מפילוסופיות שונות של החינוך, ועיבוד קבוצתי המעלה קשיים ומצוקות של המשתתפים, ומציע דרכי התמודדות. תמי הפגינה מסירות גדולה לפרויקט, קשב רב לקשיי הסטודנטים שהתמודדו עם אתגרים לא פשוטים, וקשר מתמיד עם נציגי הארגונים בהם פעלו הסטודנטים. תמי לוותה את מרבית הפעילויות של הסטודנטים במסגרות השונות ושמשה עבורם מקור השראה ומופת של עשייה. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive