הסכם פעילות לסטודנט/ית - חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית - תשפ"ד

לסטודנט/ית שלום רב,

 

בהמשך לבקשתך ובאם נמצאת זכאי/ת לקבלת שתי נקודות זכות מתוקף חוק עידוד מעורבות סטודנטים, בכפוף לביצוע 40 שעות פעילות חברתית וקהילתית בשנת הלימודים התשפ"ד, הנך מתבקש/ת לחתום על הסכם פעילות מול היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטה.

אנא קרא/י את ההסכם בעיון בטרם החתימה.

 

להלן תנאי ההשתתפות והפעילות בתכנית:

אני הח"מ מבקש/ת בזאת לממש את זכאותי ולהתחיל בפעילות החברתית שאושרה לי מראש וזאת לאחר שקראתי והבנתי את כל החובות והתנאים, כפי שהם מפורטים להלן:

 

משך והיקף פעילות:

הפעילות תחל לאחר קבלת האישור הרשמי מהיחידה למעורבות חברתית, תיכנס לתוקפה עם חתימת הסטודנט על הסכם פעילות זה ותסתיים לא יאוחר מה-08/09/2024.

היקף הפעילות הינו לפחות 40 שעות מלאות, בהתאם למפורט באתר היחידה למעורבות חברתית ועל פי הסכמת הארגון מטעמו ביקשת לפעול לקליטתך במסגרת זו.

 

הצהרת המשתתפים בתכנית:

 1. אני מאשר/ת כי בכוונתי לבצע את כל 40 שעות הפעילות באותו הארגון לגביו הגשתי את הבקשה ולגביו ניתן לי אישור זה, בתקופת הזמן שבין יום החתימה על הסכם זה ועד ה-08/09/2024.
   
 2. אני מאשר/ת כי אדווח על הפעילות במערכת דיווח השעות המבוקשת באופן שוטף ושעות הדיווח יאושרו בסיום ההתנדבות על ידי איש הקשר האחראי בארגון בו ביקשתי לפעול במסגרת החוק לעידוד מעורבות חברתית.
   
 3. אני מאשר/ת כי 40 שעות הפעילות המדווחות במסגרת זו יכללו פעילות ישירה בלבד ובכל מקרה לא יכללו שעות הכשרה, ישיבות צוות או היערכות לפעילות.
 4. אני מתחייב/ת שלא לקבל על פעילות זו תמורה נוספת על 2 נקודות הזכות - בין אם כמלגה, כשכר, כמרכיב פעילות כלשהו במסגרת התואר, או כל טובת הנאה כזו או אחרת.
   
 5. אני מבין/ה כי הפטור יינתן לאחר עמידה בחובות ההתנדבות במלואן ובתנאי שקיימת עבורי יתרה של 2 ש"ס במסגרת תכנית "כלים שלובים", "שאר רוח" או 2 ש"ס נקודות בחירה שאושרו מראש על ידי הפקולטה.
   
 6. אני מצהיר/ה כי שעות פעילות שבוצעו לפני קבלת אישור זה כחלק מפעילות עצמאית לא ידווחו רטרואקטיבית ולא יחשבו חלק משעות הפעילות בגינן אקבל הכרה של 2 ש"ס.
   
 7. אני מכיר/ה בזכותה של היחידה למעורבות חברתית לקבל בכל זמן מידע שוטף מנציגי הארגון באשר לפעילותי במסגרת החוק לעידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית.
   
 8. ידוע לי כי השתתפותי בתכנית מותנית בהיותי סטודנט/ית מן המניין לתואר ראשון באוניברסיטת ת"א לאורך כל שנה"ל תשפ"ד.
   
 9. ידוע לי כי הזנת הקרדיט האקדמי מותנית בכתיבת רפלקציה אישית על מהלך הפעילות ובהעברת מכתב גמר רשמי מטעם הארגון, אשר מסכם את פעילותי בשנה"ל תשפ"ד.
 10. אני מבין/ה כי הדרישות בהסכם זה שקולות ל"חובות הקורס" כנדרש בקורסים אקדמיים ואישור הדיווח הסופי נתון להחלטת היחידה למעורבות חברתית.
   
 11. ידוע לי כי הפרה של אחד מהתנאים המוזכרים בהסכם זה מהווה עילה לביטול מתן הפטור, גם לאחר קבלת האישור וביצוע שעות הפעילות.
   
 12. ידוע לי כי מסירת דיווח או הצהרה כוזבים דינם כדין עבירת משמעת על פי תקנון האוניברסיטה ויועברו לטיפול רשויות השיפוט של האוניברסיטה.

מחויבות המשתתפים בתכנית:

 • עדכון נציגת היחידה למעורבות חברתית על כל שינוי בפרטי הפעילות בארגון, פרטים אישיים ו/או סטטוס יתרה אקדמית מזמן הגשת הבקשה.
 • מילוי דיווח שעות באופן שוטף במערכת דיווח שעות ייעודית.
 • כפיפות מקצועית לצוות הארגון בו מתבצעת הפעילות.
 • כתיבת רפלקציה אישית על מהלך הפעילות החברתית בסיומה.
 • מילוי שאלוני הערכה לפי הצורך.
ימים ושעות בשבוע
אנא ציינו שם מלא ופרטי התקשרות
מספר הזהות ישמש כחתימה
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>