פרויקטים

שם הפרויקט הארגון המוביל תחום הפעילות אופי הפעילות ימי פעילות מיקום פעילות ימי מפגשי למידה מיקום מפגשי למידה
מתחברים לשקיפות בינ"ל סמסטר ב' עמותת שקיפות בינלאומית - שבי"ל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • חונכות וליווי
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
א'-ה'
 • מרכז
א'
 • קמפוס
הסדנא למעורבות בקהילה: דיור שיתופי לגיל השלישי סמסטר ב' האגודה לדיור משותף (אד"מ)
 • הדרה חברתית
 • צרכים מיוחדים
 • קשישים וניצולי שואה
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • שיווק חברתי
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
ב'
 • קמפוס
שוויון הזדמנויות בחינוך - מנהיגות מדעית סמסטר ב' בית יציב - מנהיגות מדעית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • יזמות חברתית
 • מנהיגות והובלה
א'-ה'
 • מרכז
ה'
 • קמפוס
צריכה בימי קורונה: גורמים, השפעות, ופוטנציאל לשינוי סמסטר ב' היחידה למעורבות חברתית
 • צעירים ומנהיגות
 • סביבה וקיימות
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
ג'
 • קמפוס
 • מרכז
ג'
 • קמפוס
הסדנא למעורבות בקהילה: משכונה לקהילה סמסטר ב' אגודה שיתופית מעוז-אביב
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • שירותים וסיוע
א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ב'
 • קמפוס
הסדנא למעורבות בקהילה: סולידריות בשכונה סמסטר ב' סולידריות ישראלית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • הדרכה והנחייה
 • מנהיגות והובלה
 • שירותים וסיוע
א'-ה'
 • תל-אביב
ב'
 • קמפוס
הסדנא למעורבות בקהילה: פיתוח מענים לחולי ניוון שרירים דושן סמסטר ב' צעדים קטנים - לחולי ניוון שרירים דושן -בקר
 • מיצוי זכויות
 • צרכים מיוחדים
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • שירותים וסיוע
א', ב', ג', ה'
 • תל-אביב
ב'
 • קמפוס
הסדנא למעורבות בקהילה: קידום היצירה הישראלית בקולנוע ובטלויזיה סמסטר ב' איגוד הבמאיות והבמאים
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • צעירים ומנהיגות
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • שירותים וסיוע
א'-ה'
 • תל-אביב
ב'
 • קמפוס
הסדנא למעורבות בקהילה: קרן רמלה סמסטר ב' קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ב'
 • קמפוס
הקורונה- משבר והזדמנות: כלכלה וחברה בישראל במבט ביקורתי סמסטר ב' מרכז אדוה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
ד'
 • קמפוס
ד'
 • קמפוס
חברותא - סמסטר ב' אילת השחר בשיתוף היחידה למעורבות חברתית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • חינוך
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
א'
 • קמפוס
 • מרכז
א'
 • קמפוס
ידע בשירות החברה - תכנית שוב"ל סמסטר ב' עמותת אלווין בשיתוף סטודנטים למען סטודנטים
 • מיצוי זכויות
 • הדרה חברתית
 • צרכים מיוחדים
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • שירותים וסיוע
ב'
 • תל-אביב
א'
 • קמפוס
מיזם UNIVATE סמסטר ב' מיזם UNIVATE
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ג'
 • קמפוס
 • תל-אביב
מסע אחר - סמסטר ב' הלל באוניברסיטת תל אביב
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
 • תל-אביב
מעורבות אזרחית בזמן משבר: אגודת יהודי אתיופיה סמסטר ב' אגודת יהודי אתיופיה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
א'-ה'
 • מרכז
ב'
 • קמפוס
עמותת תודעה סמסטר ב' עמותת תודעה
 • אי-שיוויון
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • קידום מדיניות ולובי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
קידום בריאות בקרב הגילי השלישי בצל הקורונה - קשת סמסטר ב' ארגוני הגיל השלישי בקהילה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • קשישים וניצולי שואה
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • פיתוח וחדשנות
 • שירותים וסיוע
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ב'
 • קמפוס
קידום בריאות בקרב הגילי השלישי בצל הקורונה סמסטר ב' ארגוני הגיל השלישי בקהילה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • קשישים וניצולי שואה
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • הדרכה והנחייה
 • התמחות והתנסות
 • שירותים וסיוע
א'-ה'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
ב'
 • קמפוס
שוויון הזדמנויות בחינוך - תכנית פל"א סמסטר ב' המחלקה לרווחה חינוכית עיריית תל אביב-יפו
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
א'-ה'
 • תל-אביב
א'
 • קמפוס
דרכנו – דמוקרט TV, קשרי ממשל ולובי, שטח ויזמות חברתית דרכנו
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
 • מרכז
ב'
 • תל-אביב
בונים ביחד מציאות نبني واقع معاً סדאקה-רעות - صداقة
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • קידום מדיניות ולובי
 • יזמות חברתית
ה', א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
ה'
 • קמפוס
המוניטור המרכז להעצמת האזרח
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
 • מרכז
ג'
 • קמפוס
לובי 99 - הלובי של הציבור לובי 99
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אי-שיוויון
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
א'
 • תל-אביב
תו עירוני ירוק לעסקים הרשות לאיכות סביבה וקיימות, עיריית תל אביב-יפו
 • צדק חברתי וכלכלי
 • סביבה וקיימות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ג', ד'
 • קמפוס
 • תל-אביב
הקמפוס במרחב היחידה למעורבות חברתית
 • צעירים ומנהיגות
 • סביבה וקיימות
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • שיווק חברתי
ד', א'-ה'
 • קמפוס
ד'
 • קמפוס
שוויון הזדמנויות בחינוך - תכנית פל"א המחלקה לרווחה חינוכית עיריית תל אביב-יפו
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
א'-ה'
 • תל-אביב
א'
 • קמפוס
חינוך מדעי טכנולוגי לדור העתיד עמותת עתיד פלוס לחינוך בישראל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
א'-ה'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
ד'
 • קמפוס
חינוך לפסגות חינוך לפסגות
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • אלימות
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
א', ב', ד', ה'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
ג'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
ידע בשירות החברה - איל"ן איל"ן
 • מיצוי זכויות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • פיתוח וחדשנות
 • שירותים וסיוע
א'-ה'
 • תל-אביב
א'
 • קמפוס
ידע בשירות החברה - צ'יימס צ'יימס
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • פיתוח וחדשנות
 • שירותים וסיוע
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
 • מרכז
א'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית בזמן משבר: איגוד היועצות למעמד האישה איגוד היועצות למעמד האישה ברשויות המקומיות
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אי-שיוויון
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ב'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית בזמן משבר: אנו עושים שינוי אנו- עושים שינוי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אי-שיוויון
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ב'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית בזמן משבר: אקטיביזם בתחומי דת ומדינה נאמני תורה ועבודה
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
ב'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית בזמן משבר: בעין ביקורתית המשרוקית
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
ב'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית בזמן משבר: המועצה הישראלית להתנדבות המועצה הישראלית להתנדבות
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
א'-ה'
 • תל-אביב
ב'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית בזמן משבר: הובלת שינוי ושיפור בתחבורה הציבורית 15 דקות - ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל (ע"ר)
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • מנהיגות והובלה
א'-ה'
 • תל-אביב
ב'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית בזמן משבר: נשים עושות שלום נשים עושות שלום
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
ב'
 • קמפוס
תכנית שגרירי רוטשילד שגרירי רוטשילד
 • צעירים ומנהיגות
 • שינוי חברתי
 • מנהיגות והובלה
א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive