פרויקטים

שם הפרויקט הארגון המוביל תחום הפעילות אופי הפעילות ימי פעילות מיקום פעילות ימי מפגשי למידה מיקום מפגשי למידה
קיום משותף היחידה למעורבות חברתית
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
א'
 • קמפוס
החממה ליזמות, מעורבות חברתית והתנדבות בחברה הערבית עמותת " אמאנינא " , הפרויקט בשותפות עם מיזם ההתנדבות הישראלי .
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
א'
 • קמפוס
התקווה הישראלית היחידה למעורבות חברתית
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
א'-ה'
 • קמפוס
ו'
 • קמפוס
הלוביסט של הציבור לובי 99
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אי-שיוויון
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
א'
 • תל-אביב
מעורבות אזרחית -אקטיביזם ותהליכים דמוקרטיים בתחומי דת ומדינה נאמני תורה ועבודה
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית - הפורום לחשיבה אזורית הפורום לחשיבה אזורית
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • חינוך
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
שילוב בחברה של אנשים החיים עם מוגבלות צ'יימס, איל"ן, אקים (הוסטל השחר), איכות בשיקום , בשיתוף עם היחידה למעורבות חברתית
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • חונכות וליווי
 • שירותים וסיוע
א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ג'
 • קמפוס
מתארגנים/ות לשינוי כוח לעובדים
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • מנהיגות והובלה
א', ב', ד'
 • תל-אביב
 • מרכז
א', ג'
 • תל-אביב
 • מרכז
כנפי הכסף כנפי הכסף
 • צדק חברתי וכלכלי
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ב'
 • קמפוס
התו החברתי הדור הבא 2B-Friendly
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ג'
 • קמפוס
 • תל-אביב
סודקות את תקרת הזכוכית כל ישראל חברים - סודקות את תקרת הזכוכית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • חונכות וליווי
א'-ה'
 • מרכז
 • דרום
א', ב', ג'
 • מרכז
אי שוויון בחינוך - עמותת חינוך לפסגות חינוך לפסגות
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • אלימות
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
א', ב', ד', ה'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
ג'
 • קמפוס
תו עירוני ירוק לעסקים עיריית תʺא-יפו, הרשות לאיכות הסביבה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • סביבה וקיימות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
ג'
 • קמפוס
 • תל-אביב
מעורבות אזרחית - העסקים החברתיים ערוס אלבחר לאישה ביפו
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית: "אנו- עושים שינוי" אנו- עושים שינוי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אי-שיוויון
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
אי שוויון בחינוך : חינוך לחיים משותפים עמותת אפשר אחרת
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • חינוך
 • רב שיח ודיאלוג
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • התמחות והתנסות
א'-ה'
 • מרכז
ג'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית: בעין ביקורתית המשרוקית
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
אי שוויון בחינוך : תכנית למרחק תכנית למרחק
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
א'-ה'
 • מרכז
 • דרום
ג'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית - נעמת הצעירה נעמת
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • התמחות והתנסות
ו'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית: מגמה ירוקה מגמה ירוקה
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • סביבה וקיימות
 • שינוי חברתי
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית - קידום הערבית המדוברת ע.מ.ל - ערבית מדוברת לכולם
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • גזענות
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
ו', א'-ה'
 • מרכז
ד'
 • תל-אביב
מעורבות אזרחית - ויצו ויצו ישראל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • אלימות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
אי שוויון בחינוך : חלמית 9 עיריית בת ים
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • אלימות
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • יזמות חברתית
 • מנהיגות והובלה
א', ב', ג', ד'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית : קרן שמש קרן שמש
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • חונכות וליווי
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
זכור וכבד הילל ת"א
 • קשישים וניצולי שואה
 • רב שיח ודיאלוג
 • חונכות וליווי
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ב'
 • קמפוס
מדריכים בדרכים מדריכים בדרכים (חל"צ)
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • סביבה וקיימות
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
ד'
 • קמפוס
הישגים המחלקה לרווחה ושיקום בחינוך, עיריית תל-אביב-יפו
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • יזמות חברתית
 • שירותים וסיוע
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
ו'
 • תל-אביב
מעורבות אזרחית - התכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200 התכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
אי שוויון בחינוך שער שוויון, פל"א (מרכזי למידה בת"א-יפו), מרכז קהילתי נווה גולן יפו ג' בשיתוף היחידה למעורבות חברתית
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • אלימות
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
א'-ה'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
ג'
 • קמפוס
מרימות בוגרות "סמינר משפיעות", אגודת הסטודנטים והסטודנטיות , תכנית מתחברים ומחלקת הצעירים בעיריית תל אביב.
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
א', ב', ד', ה'
 • תל-אביב
ג'
 • קמפוס
 • תל-אביב
מעורבות אזרחית : המועצה להתנדבות המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • שירותים וסיוע
א'-ה'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
חונכות וליווי לילדי אומנה אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון (חל"צ) - אומנה
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • צרכים מיוחדים
 • פעילות
 • חונכות וליווי
 • שירותים וסיוע
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
 • דרום
א'
 • קמפוס
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive