פרויקטים

שם הפרויקט הארגון המוביל תחום הפעילות אופי הפעילות ימי פעילות מיקום פעילות ימי מפגשי למידה מיקום מפגשי למידה
תכנית שגרירי רוטשילד שגרירי רוטשילד
 • צעירים ומנהיגות
 • שינוי חברתי
 • מנהיגות והובלה
א'-ה'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
א'
 • קמפוס
כלכלה חברתית וחשיבה מגדרית מרכז אדוה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
ד'
 • קמפוס
ד'
 • קמפוס
טבע עירוני קהילתי בינ"ה – התנועה ליהדות חברתית
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
א'-ה'
 • תל-אביב
ד'
 • תל-אביב
קהילת אזרח!ת – ישראל 2050 ישראל 2050
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
ג'
 • קמפוס
שבט אחים גשר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • יזמות חברתית
ב'
 • מרכז
ב'
 • קמפוס
 • מרכז
שילוב בחברה של אנשים החיים עם מוגבלות - אקים בית השקמה מרכז יום טיפולי "בית השקמה" של אקים, בשיתוף עם היחידה למעורבות חברתית
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • חונכות וליווי
 • שירותים וסיוע
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ג'
 • קמפוס
יוזמים יזמות היחידה למעורבות חברתית
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
ו', א'-ה'
 • מרכז
ג'
 • קמפוס
שילוב בחברה של אנשים החיים עם מוגבלות - צ'יימס צ'יימס-מועדונית עמל בשיתוף עם היחידה למעורבות חברתית
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • חונכות וליווי
 • שירותים וסיוע
א'-ה'
 • מרכז
ג'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית - הובלת שינוי ושיפור בתחבורה הציבורית 15 דקות – ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל (ע"ר).
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • חונכות וליווי
 • קידום מדיניות ולובי
 • מנהיגות והובלה
א'-ה'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
ד'
 • קמפוס
ביקורת, אמפתיה וקשב: ארגז כלים ראשוני להבנת המזרח התיכון הפורום לחשיבה אזורית
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • חינוך
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
ב'
 • קמפוס
מנהיגות כדרך חיים עם סגול
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • מנהיגות והובלה
ו', א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
ג'
 • קמפוס
שילוב בחברה של אנשים החיים עם מוגבלות - אלו"ט אלו"ט בשיתוף עם היחידה למעורבות חברתית
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • חונכות וליווי
 • שירותים וסיוע
א', ג', ה', ו'
 • מרכז
ג'
 • קמפוס
שילוב בחברה של אנשים החיים עם מוגבלות - אקים הוסטל השחר הוסטל השחר של אקים בשיתוף עם היחידה למעורבות חברתית
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • חונכות וליווי
 • שירותים וסיוע
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ג'
 • קמפוס
חברותא אילת השחר חברותא
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • יזמות חברתית
א'
 • קמפוס
 • מרכז
א'
 • קמפוס
מיניות בעיר הגדולה "דלת פתוחה"- מרכז ייעוץ לנוער וצעירים
 • מיצוי זכויות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • שירותים וסיוע
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ה'
 • תל-אביב
שילוב בחברה של אנשים החיים עם מוגבלות - עמותת אלי"ע עמותת אלי"ע- ארגון לקידום ילדים עם עיוורון ו/או לקויות ראייה
 • חינוך
 • צרכים מיוחדים
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
ג'
 • קמפוס
שילוב בחברה של אנשים החיים עם מוגבלות - איל"ן אלו"ט בשיתוף עם היחידה למעורבות חברתית
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • חונכות וליווי
 • שירותים וסיוע
א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ג'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית - הפורום לחשיבה אזורית - סמסטר ב' הפורום לחשיבה אזורית
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • חינוך
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
התו החברתי הדור הבא - סמסטר ב' 2B-Friendly
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ג'
 • קמפוס
 • תל-אביב
סודקות את תקרת הזכוכית - סמסטר ב' כל ישראל חברים - סודקות את תקרת הזכוכית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • חונכות וליווי
א'-ה'
 • מרכז
 • דרום
א', ב', ג'
 • מרכז
שילוב בחברה של אנשים החיים עם מוגבלות- אקים (ת"א) אקים בשיתוף עם היחידה למעורבות חברתית
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ג'
 • קמפוס
שוויון הזדמנויות בחינוך : עמותת חינוך לפסגות - סמסטר ב' חינוך לפסגות
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • אלימות
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
א', ב', ד', ה'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
ג'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית: ידיד לחינוך ידיד לחינוך (גמלאים מתנדבים במערכת החינוך)
 • חינוך
 • קשישים וניצולי שואה
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
כיצד לייצר שינוי במרחב הפתוח באוניברסיטה המיזם החברתי "נא להתכבד – שבילי אכילה בעיר"
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • סביבה וקיימות
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
א'-ה'
 • קמפוס
ג'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית: תא הצעירות של נשים עושות שלום נשים עושות שלום
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית: "אנו- עושים שינוי" - סמסטר ב' אנו- עושים שינוי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אי-שיוויון
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
שוויון הזדמנויות בחינוך : ברית קפה מרכז קהילתי נווה גולן, יפו ג' בשיתוף עם מוטב יחדיו ( מטעם הג'ויינט)
 • מיצוי זכויות
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • יזמות חברתית
ה'
 • תל-אביב
ג'
 • קמפוס
שוויון הזדמנויות בחינוך - סמסטר ב' מתנ"ס יוספטל, פל"א (מרכזי למידה בת"א-יפו), שער שוויון בשיתוף היחידה למעורבות חברתית
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • אלימות
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
א'-ה'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
ג'
 • קמפוס
שוויון הזדמנויות בחינוך : הסטודיו עיריית בת ים
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • יזמות חברתית
ב', ד'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
מדריכים בדרכים - סמסטר ב' מדריכים בדרכים (חל"צ)
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • סביבה וקיימות
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
ו', א'-ה'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
שילוב בחברה של אנשים החיים עם מוגבלות - עמותת לראות עמותת לראות לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל בשיתוף עם היחידה למעורבות חברתית
 • מיצוי זכויות
 • צרכים מיוחדים
 • קשישים וניצולי שואה
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • קמפוס
ג'
 • קמפוס
קולנוע צעיר – סינמטק תל אביב סינמטק תל אביב
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • רב שיח ודיאלוג
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
א'-ה'
 • תל-אביב
א'
 • תל-אביב
מעורבות אזרחית: בעין ביקורתית - סמסטר ב' המשרוקית
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית : נעמת הצעירה - סמסטר ב' נעמת
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • התמחות והתנסות
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
שוויון הזדמנויות בחינוך : חלמית 9 - סמסטר ב' עיריית בת ים
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • אלימות
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • יזמות חברתית
 • מנהיגות והובלה
א', ב', ג', ד'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
רבבה – רכישות ברשת בגיל השלישי
 • מיצוי זכויות
 • קשישים וניצולי שואה
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
א'-ה'
 • תל-אביב
ב'
 • קמפוס
שוויון הזדמנויות בחינוך : עמותת עמית לדרך עמית לדרך
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • מנהיגות והובלה
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
 • מרכז
 • דרום
ג'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית : המועצה להתנדבות - סמסטר ב' המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • שירותים וסיוע
א'-ה'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
קיום משותף היחידה למעורבות חברתית
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
א'
 • קמפוס
החממה ליזמות, מעורבות חברתית והתנדבות בחברה הערבית עמותת " אמאנינא " , הפרויקט בשותפות עם מיזם ההתנדבות הישראלי .
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
א'
 • קמפוס
התקווה הישראלית היחידה למעורבות חברתית
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
א'-ה'
 • קמפוס
ו'
 • קמפוס
הלוביסט של הציבור לובי 99
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אי-שיוויון
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
א'
 • תל-אביב
מעורבות אזרחית -אקטיביזם ותהליכים דמוקרטיים בתחומי דת ומדינה נאמני תורה ועבודה
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית - הפורום לחשיבה אזורית הפורום לחשיבה אזורית
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • חינוך
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
מתארגנים/ות לשינוי כוח לעובדים
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • מנהיגות והובלה
א', ב', ד'
 • תל-אביב
 • מרכז
א', ג'
 • תל-אביב
 • מרכז
כנפי הכסף כנפי הכסף
 • צדק חברתי וכלכלי
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ב'
 • קמפוס
התו החברתי הדור הבא 2B-Friendly
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ג'
 • קמפוס
 • תל-אביב
סודקות את תקרת הזכוכית כל ישראל חברים - סודקות את תקרת הזכוכית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • חונכות וליווי
א'-ה'
 • מרכז
 • דרום
א', ב', ג'
 • מרכז
אי שוויון בחינוך - עמותת חינוך לפסגות חינוך לפסגות
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • אלימות
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
א', ב', ד', ה'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
ג'
 • קמפוס
תו עירוני ירוק לעסקים עיריית תʺא-יפו, הרשות לאיכות הסביבה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • סביבה וקיימות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
ג'
 • קמפוס
 • תל-אביב
מעורבות אזרחית - העסקים החברתיים ערוס אלבחר לאישה ביפו
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית: "אנו- עושים שינוי" אנו- עושים שינוי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אי-שיוויון
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
אי שוויון בחינוך : חינוך לחיים משותפים עמותת אפשר אחרת
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • חינוך
 • רב שיח ודיאלוג
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • התמחות והתנסות
א'-ה'
 • מרכז
ג'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית: בעין ביקורתית המשרוקית
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
אי שוויון בחינוך : תכנית למרחק תכנית למרחק
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
א'-ה'
 • מרכז
 • דרום
ג'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית - נעמת הצעירה נעמת
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • התמחות והתנסות
ו'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית: מגמה ירוקה מגמה ירוקה
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • סביבה וקיימות
 • שינוי חברתי
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • קמפוס
 • תל-אביב
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית - קידום הערבית המדוברת ע.מ.ל - ערבית מדוברת לכולם
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • גזענות
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
ו', א'-ה'
 • מרכז
ד'
 • תל-אביב
אי שוויון בחינוך : חלמית 9 עיריית בת ים
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • אלימות
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • יזמות חברתית
 • מנהיגות והובלה
א', ב', ג', ד'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית - ויצו ויצו ישראל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • אלימות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
מעורבות אזרחית : קרן שמש קרן שמש
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • חונכות וליווי
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
זכור וכבד הילל ת"א
 • קשישים וניצולי שואה
 • רב שיח ודיאלוג
 • חונכות וליווי
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
ב'
 • קמפוס
מדריכים בדרכים מדריכים בדרכים (חל"צ)
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • סביבה וקיימות
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
ד'
 • קמפוס
הישגים המחלקה לרווחה ושיקום בחינוך, עיריית תל-אביב-יפו
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • יזמות חברתית
 • שירותים וסיוע
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
ו'
 • תל-אביב
מעורבות אזרחית - התכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200 התכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
א'-ה'
 • מרכז
ד'
 • קמפוס
אי שוויון בחינוך שער שוויון, פל"א (מרכזי למידה בת"א-יפו), מרכז קהילתי נווה גולן יפו ג' בשיתוף היחידה למעורבות חברתית
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • אלימות
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
א'-ה'
 • תל-אביב
 • צפון
 • מרכז
 • דרום
ג'
 • קמפוס
מרימות בוגרות "סמינר משפיעות", אגודת הסטודנטים והסטודנטיות , תכנית מתחברים ומחלקת הצעירים בעיריית תל אביב.
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
א', ב', ד', ה'
 • תל-אביב
ג'
 • קמפוס
 • תל-אביב
מעורבות אזרחית : המועצה להתנדבות המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית ומגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • שירותים וסיוע
א'-ה'
 • תל-אביב
ד'
 • קמפוס
חונכות וליווי לילדי אומנה אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון (חל"צ) - אומנה
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • צרכים מיוחדים
 • פעילות
 • חונכות וליווי
 • שירותים וסיוע
ו', א'-ה'
 • תל-אביב
 • מרכז
 • דרום
א'
 • קמפוס
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive