כל השירותים לימי הקורונה

רווחת הסטודנט ושירות פסיכולוגי

היחידות האקדמיות מקיימות אתכם קשר שוטף בענייני לימודים, וגם מסייעות בנושאים אחרים. אבל אנחנו יודעים שהיום, יותר מאי-פעם, אתם מתמודדים עם אתגרים וקשיים בלתי-רגילים. לכן, דקאנט הסטודנטים מבקש לעדכן אתכם:

  • הכי חשוב - פתחנו מוקד פניות למצוקות נפשיות ורגשיות: together2@tauex.tau.ac.il
  • נמשכת התמיכה, הייעוץ וההכוונה על ידי עובדים סוציאליים ויועצות היחידה לקידום סטודנטים:
  • המרכז לייעוץ לימודי לרשותך:
  • צריכים סיוע כלכליריכזנו בדף הזה מידע על הלוואות בתנאים טובים.

 

אנחנו שומרים אתכם קרוב גם מרחוק.   

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive